Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „VAS „Latvijas Dzelzceļš” finansiālā stāvokļa analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Financial Position at Joint Stock Company “Latvijas Dzelzceļš”’
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs H.Krogzeme, RTU lektore
Recenzents I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma ir VAS Latvijas dzelzceļš finansiālā stāvokļa analīze. Diplomdarba mērķis ir izpētīt, analizēt un novērtēt Valsts akciju sabiedrības (turpmāk VAS) Latvijas dzelzceļš finansiālo stāvokli pēdējo darbības gadu laikā 2007. 2011.gados, kā arī izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzlabošanai. Lai sasniegtu darba mērķi, ir izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Veikt literatūras avotu teorētisko analīzi par dažādiem finansiāliem rādītājiem; 2. Aprēķināt un izanalizēt rādītājus: likviditāte, maksātspēja, aktivitāte, rentabilitāte, ka arī bankrota diagnostika un izmaksu analīze; 3. Pamatojoties uz teorētiskām metodēm un gūtiem rezultātiem veikt uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīzi. Diplomdarbs sastāv no ievada, četrām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras avotu saraksta, kā arī no pielikumiem. Pirmajā nodaļā tiks sniegts vispārējais VAS Latvijas dzelzceļš raksturojums, tā finanšu vadība un nodokļa maksātāja statuss. Otrajā nodaļā tiek aprakstīti finanšu analīzes teorētiskie aspekti, kā arī apskatīti finanšu vadības mērķi un uzdevumi. Trešajā nodaļā tiek veikta bilances vertikāla un horizontāla analīzes, peļņas (zaudējumu) vertikāla un horizontāla analīzes, kura pamatā ir VAS Latvijas dzelzceļš bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins par laika periodu no 2007.gada līdz 2011.gadam. Ceturtajā nodaļā tiek izanalizēts uzņēmuma finansiālais stāvoklis par laika periodu no 2007. 2011.gadiem. Izmantojot dažādas finansiālo rādītāju formulas tiek aprēķināti likviditātes, maksātspējas, aktivitātes un rentabilitātes rādītāji, kā arī bankrota diagnostika. Uz iegūto datu pamatā tiek veikti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi. Diplomdarba pētījuma objekts ir VAS Latvijas dzelzceļš. Diplomdarba pētījuma priekšmets ir VAS Latvijas dzelzceļš finansiālā stāvokļa analīze. Diplomdarba rakstīšanas procesā tika izmantotas sekojošās metodes: vertikālā un horizontālā analīze, finanšu koeficientu analīze, ekonomiskās, statistiskās un salīdzināšanas metodes. Kopējais diplomdarba apjoms ir 98 lappuses, 25 attēli, 25 tabulas un 10 pielikumi. Diplomdarba izstrādei tika izmantoti 32 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi finansiālā stāvokļa analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā financial analysis
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2012 10:01:05