Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Tirgvedības stratēģijas izvēle SIA "Livland" attīstībai
Nosaukums angļu valodā Choise of marketing strategy for Ltd. "Livland" development
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.prof. Tatjana Tambovceva
Recenzents Mg.oec. A.Rebāne
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Tirgvedības stratēģijas izvēle SIA Livland attīstībai. Diplomprojekta mērķis ir izpētīt un izstrādāt priekšlikumus nekustamā īpašuma uzņēmuma SIA Livland tirgvedības stratēģijas pilnveidošanai. Projekts sastāv no piecām daļām: analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā tika veikta teorētisko jautājumu analīze par tirgvedības stratēģijas modeļiem un tika piedāvāts ieviest darba autores izstrādātu stratēģijas modeli, kā arī tika veikta SIA Livland stratēģijas analīze, SIA Livland darbības analīze, nekustamo īpašumu tirgus situācijas analīze. Projekta aprēķinu daļā tika veikta SIA Livland iekšējās un ārējas vides analīze, kā arī veikti finansiālo pamatelementu aprēķini, kuri ietekmē un lielā mērā nosaka uzņēmuma tirgvedības stratēģijas izmaiņas. Rezultātu aprēķinam tika izmantoti uzņēmuma bilances un peļņas vai zaudējumu dati no 2008 līdz 2010 gadam. Tehnoloģiskajā daļā tika aprakstīta darba autores piedāvātā stratēģijas modeļa elementu mijiedarbības tehnoloģija. Darba un dabas aizsardzības daļas ietvaros tika analizēta uzņēmuma darba vides situācija un apskatītas svarīgākas darba vides problēmas biroju un administrācijas nozarēs. Darba apjoms 60 lapas, tajā ir ievietoti 15 attēli un 18 tabulas, 17 formulas.
Atslēgas vārdi Tirgvedības stratēģijas, stratēģija, attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing strategies, strategy, development
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2012 14:16:38