Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Topoloģiskā funkcionēšanas modeļa un Modelis-Skats-Kontrolieris parauga integrācijas analīze
Nosaukums angļu valodā The Analysis of Topological Functioning Model and Model-View-Controller Pattern Integration
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing., doc. Ē.Asņina
Recenzents
Anotācija Maģistra darbā tika izpētīta un piedāvāta pieeja TFM (t.i., Topological Functioning Model jeb topoloģiskais funkcionēšanas modelis) integrācijai ar projektēšanas paraugu MVC (t.i., Model-View-Controller jeb Modelis-Skats-Kontrolieris) lietojumu izstrādē. TFM atspoguļo esošās sistēmas problēmvides funkcionalitāti formālā matemātiskā modelī, kas tiek modelēts no zināšanām par problēmvidi. TF modelī lielas un sarežģītas sistēmas funkcionēšana tiek attēlota orientēta grafa formā, kas satur sistēmas funkcionālās īpašības un topoloģiju starp tām. Šim modelim ir stingra matemātiska bāze algebriskā topoloģija un sistēmu teorija. Savukārt, MVC paraugs tiek izmantots lietojumu izstrādes un uzturēšanas uzlabošanai, nošķirot lietojuma izpildes loģiku no tā prezentēšanas loģikas. MVC paraugs paredz stingru pienākumu sadali, sadalot lietojumu trijos slāņos: Modelis (iekapsulē operācijas ar datu avotu un biznesa loģiku), Skats (atbildīgs par gala izejas noformēšanu) un Kontrolieris (pārvalda visas operācijas). Darbā piedāvātā pieeja paredz izveidotajā TFM izdalīt MVC parauga slāņus, kas tiek panākts, klasificējot modeļa funkcionālās īpašības. Sekojoši, sākumā tiek izdalītas automatizējamās funkcionālās īpašības, kuras tiek klasificētas, kā Modelis vai Skats. Modeļa cēloņu un seku attiecības starp klasificētajām funkcionālajām īpašībām atspoguļo Kontrolieri. Darbā tika aprakstīta piedāvātā pieeja un dota integrācijas demonstrācija ar veļas mazgātavas sistēmas piemēru. Demonstrācijas gaitā tika implementēta tīmekļa lietojuma daļa, kas balstās uz piedāvāto pieeju. Dokumentā ir 57 lappuses, 33 attēli, 2 tabulas, 10 pielikumi un 28 nosaukumi informācijas avotos.
Atslēgas vārdi Topoloģiskais funkcionēšanas modelis, Modelis-Skats-Kontrolieris
Atslēgas vārdi angļu valodā Topological Functioning Model, Model-View-Controller
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2012 13:23:41