Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Informatīva produkta attīstības projekts
Nosaukums angļu valodā Project of Development of an Informative Product
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.V.Šatrevičs
Recenzents Dr.oec.,prof.E.Gaile-Sarkane
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Informatīvā produkta attīstības projekts. Darbā aplūkots informatīvais uzziņu produkts, kurš satur informāciju par Baltijas valstu uz eksportu un importu orientētiem uzņēmumiem. Projektā ir iekļauta informācija par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas uzņēmumiem. Tēmas izvēle saistīta ar apskatāmā produkta aktualitāti, jo eksporta apjomiem Baltijas valstīs ir tendence palielināties vairāku gadu garumā. Eksportam pašlaik ir liela nozīme Latvijas tautsaimniecības atlabšanā pēc krīzes periodā. Darba apjoms ir 78 lpp., darbā ir 5 daļas, 9 nodaļas, 5 apakšnodaļas, 48 attēli, 47 tabulas, izmantots 30 literatūras avoti. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā. Pirmajā nodaļā veikts nozares raksturojums, kā arī veikta uzņēmuma darbības un finanšu rādītāju analīze. Otrajā nodaļā, balstoties uz pirmās nodaļas analīzes rezultātiem, tiek piedāvāti un izstrādāti pasākumi informatīvā produkta turpmākai attīstībai. Trešajā nodaļā tiek izstrādāts otrajā nodaļā piedāvātā projekta paraugs par interneta vietnes pilnveidošanu. Ceturtajā nodaļā tiek analizēta darba vide uzņēmumā un piedāvāti darba vides uzlabošanas pasākumi. Izstrādājot darbu, izmantota speciālā literatūra, interneta resursi, LR likumi, kā arī SIA Latvijas Tālrunis uzņēmuma nepublicētie materiāli.
Atslēgas vārdi Balticexport.com, informatīvais produkts, eksports
Atslēgas vārdi angļu valodā Balticexport.com, inforamtive product, export
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2012 14:50:45