Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojuma uzņēmuma klientu piesaistes projekts
Nosaukums angļu valodā Project of Attraction of Customers for a Service Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,pr.doc.J.Jakubāne
Recenzents Mg.oec.Bc.psych.,lekt.I.Ozoliņa-Ozola
Anotācija Anotācija Diplomprojekta nosaukums ir „Pakalpojuma uzņēmuma klientu piesaistes projekts”. Tas sastāv no četrām daļām: 1. Analītiskā daļa; 2. Projektu aprēķina daļa; 3. Tehnoloģiskā daļa; 4. Darba aizsardzības daļa. Katrai no šīm daļā ir vairākas sadaļas. Analītiskajā daļā tiek veikta Latvijas apsardzes nozares analīze, sniegts vispārīgs uzņēmuma apraksts, aprēķināti uzņēmuma finanšu rādītāji. Balstoties uz izanalizēto informāciju, tiek izvirzītas uzņēmumā pastāvošās problēmas. Projekta aprēķinu daļa, balstoties uz analītiskajā daļā iegūtās informācijas, izvirzīto problēmu risināšanai tiek piedāvāti trīs problēmu risināšanas veidi, ar mērķi piesaistīt jaunus klientus. Tehnoloģiskajā daļā ir aprakstītas un izskaidrotas izmantotās aprēķinu metodes. Darba aizsardzības daļā tiek analizēts uzņēmums no darba aizsardzības aspekta – tiek analizēti darba vides apstākļi, fiziskās slodzes noteikšana, kā arī tiek izskatīts jautājums par drošību ievērošanu darbā un datoru novietojumu jaunajā telpā, un telpu izkārtojumu. Diplomprojekta izstrādāts, izmantojot speciālo literatūru un masu mediju informāciju, kas pieejami elektroniskajā formātā latviešu valodā, kā arī nepublicētie materiāli, kas iegūti no uzņēmuma SIA „Centurion Security”. Diplomprojektā ir sniegti trīs priekšlikumi SIA „Centurion Security” jaunu klientu piesaistīšanai. Darba nobeiguma tiks apkopoti secinājumi par SIA „Centurion Security” darbību un sniegti priekšlikumi, kas būtu jādara, lai piesaistītu jaunus klientus. Diplomprojekta apjoms ir 78 lpp., darbā ir ievietotas 32 tabulas un 41 attēli, ka arī izmantotas 21 formulas. Kā arī izmantoti 24 literārie avoti.
Atslēgas vārdi Pakalpojuma uzņēmuma klientu piesaistes projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project of Attraction of Customers for a Service Company
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2012 10:22:44