Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Klientu uzticības kritēriji komercbanku izvēlei”
Nosaukums angļu valodā “Customer confidence criteria in selecting commercial banks”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., prof. N.Lāce
Recenzents Mg.oec., lekt. H.Krogzeme
Anotācija Bakalaura darba autors: Monta Apsīte Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., prof. Nataļja Lāce Bakalaura darba temats: „Klientu uzticības kritēriji komercbanku izvēlei” Bakalaura darba apjoms: 65 lapas, kurās ir iekļauti 6 attēli, 16 tabulas. Darbā izmantoti 39 bibliogrāfiskie avoti. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: zinātniskā literatūra un publikācijas, Latvijas banku ikgadējie pārskati, kā arī Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvie dokumenti. Bakalaura darba saturs un rezultāti: Pirmajā darba daļā tiek sniegts ieskats komercbanku risku sadalījumā, to būtībā kā arī apskatīti veidi kā tie var ietekmēt banku darbību. Tiek apskatītas un vērtētas valsts reitingu un komercbanku vērtēšanas sistēmas. Darbā apskatīti arī trīs pasaulē lielāko reitingu aģentūru reitingu piešķiršanas pamatprincipi un nozīme banku un citu organizāciju darbībā, kā arī apskatīta reitingu piešķiršanas procedūra. Otrajā daļā, lai apzinātu esošo situāciju Latvijas bankās autore darbā nosaka reitingus Latvijas bankām ar CAMEL sistēmas palīdzību. Pētījuma rezultātā tiek secināts, krīze ir atstājusi dziļu ietekmi banku darbībā un tas spilgti redzams autores sagatavotajos Latvijas banku reitingos. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Apsīte M. Klientu uzticības kritēriji komercbanku izvēlei: Bakalaura darbs/Zinātniskā vadītāja Lāce N. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2012. – 65 lpp.
Atslēgas vārdi Komercbanku riski, banku darbība, banku reitingi
Atslēgas vārdi angļu valodā Risks of commercial banks, rating system
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2012 13:16:11