Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektronika
Nosaukums "Mikrofonu sistēma ar elektroniski vadāmu vērsuma diagrammu"
Nosaukums angļu valodā "Microphone Array with Electronically Controlled Beamforming"
Struktūrvienība 13200 Radioelektronikas institūts
Darba vadītājs Doc. M.Zeltiņš
Recenzents
Anotācija Maģistra darbs ar projekta daļu veidots mikrofonu vērsuma diagrammas izmaiņu iespēju izpētei un analīzei. Darbā apskatīta mikrofonu sistēmas kopējās vērsuma diagrammas vadīšana ar elektroniskiem paņēmieniem. Elektroniskās vadīšanas laikā mikrofonu sistēmas struktūrai netiek veiktas mehāniskas pārmaiņas. Darba pirmajā nodaļā autors sniedz vispārēju teorētisku ieskatu mikrofona darbībā, tā vēsturē un specifisku vērstu mikrofonu aprakstam. Otrā nodaļā veikta viļņu izplatīšanās analīze, konstatēti un analizēti galvenie faktori, kas ietekmē mikrofonu sistēmas vērsuma diagrammas formu. Trešās nodaļas beigās tiek formulēts paņēmiens elektroniskai vērsuma diagrammas izmaiņai. Formulētā paņēmiena eksperimentālā pārbaude notiek piektās nodaļas ietvaros. Projektēto iekārtu veido trīs galvenie bloki: akustiskā lauka uztveres bloks, pārraides līnija un signāla apstrādes bloks. Darba ceturtajā nodaļā autors veic attiecīgo projektēto bloku aprēķinus un analīzi. Iekārtai nepieciešamo iespiedplašu izstrāde aprakstīta sestajā nodaļā. Septītā un astotā nodaļa veltīta darba drošības analīzei un iekārtas prototipu ražošanas izmaksu aprēķinam. Maģistra darba ar projekta daļu apjoms ir 106 lappuses, darbā ietverta 21 tabula, 89 attēli un 8 pielikumi.
Atslēgas vārdi Mikrofons Akustika Elektronika Vērsuma_diagramma Mikrofonu_režģis
Atslēgas vārdi angļu valodā Microphone Acoustics Electronics Beamforming Directivity
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2012 10:55:34