Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums 20-10/0.4kV elektrisko tīklu un transformatoru apakšstaciju izbūves pamatprincipi
Nosaukums angļu valodā Basic Construction Principles of 20-10/0.4kV Electrical Networks and Transformer Substation
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs O.Borščevskis
Recenzents asoc. prof. A.Utāns
Anotācija Šajā darbā ir apskatītas vidsprieguma un zemsprieguma elektropārvades līniju un 20-10/0,4 kV apakšstaciju konstrukcijas un izbūves pamatprincipi. Ievaddaļā aprakstīta elekroapgades vēsture un attīstība Latvijā. Darbs sastāv no 5 nodaļām. Pirmā nodaļā tiek apskatīts esošais elektropārvades līniju un apakšstaciju stāvoklis, analizētas problēmas, un apskatīti iespējami problēmu risinājumi. Otrā nodaļa veltīta 20-10/0,4 kV sadales apakšstaciju un transformatoru konstrukcijām. Trešajā un ceturtajā nodaļā tiek apskatītas gaisvadu, kabeļu un piekarkabeļu līniju uzbūves principi un pielietojamie materiāli. Pēdējā nodaļā apskatīti kabeļu un uzskaites sadalnes tipi un konstrukcijas. Darba kopapjoms ir 55 lapas, tas satur 30 attēlus, 4 tabulas, 3 pielikumus, darba gaitā izmantoti 36 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi elektropārvades līnijas, apakšstaciju konstrukcijas, izbūves pamatprincipi
Atslēgas vārdi angļu valodā electrical networks, transformer substations, basic principles of construction
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2012 15:09:22