Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības finanses
Nosaukums "Kredītpolitikas izveide pārtikas ražošanas uzņēmumos Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Elaboration of credit policy in food production companies in Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,doc. G.Ciemleja
Recenzents Dr.oec.,doc. N.Fiļipoviča
Anotācija Ikviena uzņēmuma interesēs ir attīstīties un pilnveidoties. Visi uzņēmumu Eiropas Savienībā un, tai skaitā, arī Latvijā darbojas brīvā tirgus apstākļos, kur ikvienam klientam ir tiesības izvēlēties pakalpojuma sniedzēju vai preču ražotāju. Tieši no piedāvātajiem pakalpojumiem un to apjoma ir atkarīga uzņēmuma ienākumu nepārtrauktība un attīstības iespējas. Latvijā kavētie maksājumi skar visus segmentus, bet īpaši patēriņa darījumus. Vidēji maksājumi tiek veikti ar 20 dienu kavēšanos darījumos ar gala patērētājiem un ar 23 dienu kavēšanos darījumos ar juridiskām personām. Kavēto maksājumu profilaktiskus pasākumus un darbu ar debitoriem apzinās daudzi uzņēmumi, tomēr kredītpolitikas izstrāde kā kredītmenedžmenta sastāvdaļa ir komplicēts process, kas prasa uzņēmuma resursus. Darbu veido trīs nodaļas. Pirmajā darba nodaļā ir raksturota pārtikas rūpniecības nozare un tās tendences. Aprakstīti rūpniecības nozares elementi, to kopsakarības. Apskatīti statistiskie dati par nozari, tās ietekme uz kopējo ekonomisko attīstību unpētīti pārtikas rūpniecības procesi. Darba otrajā daļā ir analizēti kredītpolitikas un debitoru pārvaldības teorētiskie aspekti, kā arī izstrādāts pārtikas rūpniecības debitoru un kredītpolitikas novērtēšanas modelis. Aprakstīta kredītpolitikas būtība un sniegta tās definīcija, raksturota kredītpolitikas ietekme uz uzņēmumu, tās pielietošanas pamatojums. Raksturoti debitori, to pārvaldības elementi, kā arī atspoguļojums grāmatvedībā un ietekme uz uzņēmuma finanšu rādītājiem. Darba trešā daļa ir patstāvīgā daļa, kurā veikts pētījums par iespējām pielietot izstrādāto modeli praksē. Aprakstīts pārtikas ražošanas uzņēmums, tā darbības būtība, galvenie rādītāji un debitoru ietekme. Analizēti uzņēmumi SIA Daudznozaru kompānija daugava, SIA Lienama Alūksne, SIA Ādažu kukulītis, aprakstīts to likviditātes un kredītspējas novērtējums.
Atslēgas vārdi Kredītpolitika, pārtikas ražošanas uzņēmumi, kredītmenedžments
Atslēgas vārdi angļu valodā Credit policy , food production companies, credit management
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2012 18:38:49