Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanas problēmas un risinājumi”
Nosaukums angļu valodā “Problems and Solutions of Application of Microenterprise Tax”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents H.Krogzeme, RTU lektore
Anotācija No 2010.gada 1.septembra Latvijā tika ieviests jaunais likums, tas ir Mikrouzņēmumu nodokļa likums. Laika posmā no 2010.gada 1.septembra līdz 2012.gada 1.janvārim mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu jau ieguva liels nodokļu maksātāju skaits, tas nozīmē, ka mikrouzņēmumu nodoklis ir aktuāls un ieinteresēja Latvijas iedzīvotājus. Tomēr Mikrouzņēmumu nodokļa likuma tiesiskais regulējums, kā arī mikrouzņēmumu nodokļa praktiskā pielietošana, nav pietiekami izpētīta, tāpēc, ka Latvijas Republikas nodokļu sistēmā tas ir pilnībā jauns likums un nodoklis, kas tika ievests samērā nesen. Rezultātā nodokļa maksātāji, reģistrējoties par mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, nav pietiekami informēti par Mikrouzņēmumu nodokļa likuma nepilnībām un problēmām, ar kurām viņi var saskarties, tātad dotā diplomdarbā ietvaros īstenotais pētījums ir nozīmīgs un aktuāls tiem iedzīvotājiem, kuri grib pieteikties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai. Diplomdarba „Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanas problēmas un risinājumi” pētījuma objekts ir mikrouzņēmumu nodokļa sistēma Latvijas Republikā. Diplomdarba pētījuma priekšmets ir Latvijas Republikas mikrouzņēmumu nodokļa piemērošana un tās uzlabošanas iespējas. Diplomdarba mērķis ir izpētīt mikrouzņēmumu nodokļa sistēmas piemērošanas problēmas Latvijā un sniegt priekšlikumus tās uzlabošanai. Diplomdarba mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Apskatīt speciālos nodokļu režīmus mazajiem uzņēmumiem; 2. Izpētīt mikrouzņēmumu nodokļa regulējumu; 3. Izvērtēt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja reģistrācijas kārtību; 4. Apskatīt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja grāmatvedības kārtošanu; 5. Izpētīt mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās iesniegšanas kārtību, kā arī veikt tās aizpildīšanu; 6. Apskatīt mikrouzņēmumu nodokļa sadali pa valsts budžeta nodokļu kontiem; 7. Analizēt veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darba ņēmēju, kas strādā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja uzņēmumā; 8. Izstrādāt priekšlikumus mikrouzņēmumu nodokļa uzlabošanai. Diplomdarba „Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanas problēmas un risinājumi” apjoms ir deviņdesmit trīs lappuses, tas sastāv no trim nodaļām un pieciem pielikumiem. Diplomdarbā ir iekļauti desmit attēli, piecpadsmit tabulas un divas formulas. Diplomdarbā iekļauta informācija, izdarītie pētījumi un izstrādātie priekšlikumi ir praktiski pielietojami Mikrouzņēmumu nodokļa likuma un ar to saistīto Latvijas Republikas nodokļu normatīvo aktu pilnveidošanai.
Atslēgas vārdi Mikrouzņēmumu nodokļa likums, mikrouzņēmumu nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā the Micro-enterprise Tax Law, the micro-enterprise tax
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2012 11:54:28