Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Mašīnu un aparātu būvniecība
Nosaukums Hidroabrazīvas griešanas procesa efektivitātes paaugstināšana
Nosaukums angļu valodā Increase of efficiency of abrasive water jet cutting process
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs A. Kamols
Recenzents J.Rūte
Anotācija Dotajā bakalaura darbā tika izstrādāti hidroabrazīvas griešanas procesa efektivitātes paaugstināšanas paņēmieni. Galvenais mērķis ir palielināt apstrādes procesa tehnoloģisko un ekonomisko efektivitāti, t.i. nodrošināt apstrādātas detaļas augstu kvalitāti un samazināt izmaksas. Šis darbs ir ar zinātniski-pētniecisku novirzienu. Hidroabrazīvās griešanas procesa pamatā ir materiāla apstrāde ar augstspiediena hidroabrazīvo strūklu, kuras ātrums vairākas reizēs pārsniedz skaņas ātrumu. Tā kā viena no griezošās strūklas sastāvdaļām ir abrazīva daļiņas, kurām ir ļoti slikta ietekme uz hidroabrazīvu strūklu formējoša elementa - fokusēšanas caurules nodilumizturību, rodas nepieciešamība pēc tās biežas maiņas, jo fokusēšanas caurulei dilstot, izmainās tās iekšēja kanāla ģeometrija, kas, savukārt, pasliktina griezošās strūklas pamatparametrus un samazina apstrādātās detaļas kvalitāti. Pastāvošā problēma tika risināta vairākos etapos. Pirmkārt, tika izstrādāti dažādi problēmas risināšanas varianti, pēc tam atrasts viens vislabākais variants, kurš, savukārt, tika pamatots gan ar aprēķiniem pēc formulām, gan ar ANSYS programmā veiktiem inženieraprēķiniem. Dotais darbs sastāv no teorētiskās, aprēķinu un grafiskās daļas. Teorētiskajā daļā tika aprakstīta apstrādes procesa būtība, iekārtas uzbūve un problēmas aktualitāte, aprēķinu daļā problēmas risināšanas variantu pielietojuma iespējamības analīze, pamatotā ar formulām un shēmām, grafiskajā daļā hidroabrazīvās griešanas iekārtas pamatelementu rasējumi, hidrauliskās un kinemātiskās shēmas, kā arī programmā ANSYS veiktie aprēķinu modeļi. Bakalaura darba apjoms: 60 lpp., 42 attēli, 3 tabulas, 2 shēmas, 11 A1 formāta lapas ar rasējumiem.
Atslēgas vārdi Hidroabrazīvā griešana, fokusēšanas caurule, nodilums, ātrumu sadalījums sprauslā, CAE aprēķini
Atslēgas vārdi angļu valodā Abrasive water jet cutting, focusing tube, velocity distribution in nozzle, CAE calculations
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2012 12:21:48