Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas varianta izvēles tehniski-ekonomiskais pamatojums
Nosaukums angļu valodā Technical-economic assesment of management`s form of apartment house
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Prof., Dr.oec. J.Vanags
Recenzents LR VARAM, Dr.sc.ing. A.Jurjāns
Anotācija Uldis Eglītis, diplomprojekts Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas varianta izvēles tehniski-ekonomiskais pamatojums. Diplomprojekta mērķis ir kopumā analizēt Latvijā īstenotos daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pārvaldīšanas variantu izvēles tehniski-ekonomiskos rādītājus un balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, izvērtēt labāko un piemērotāko daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas variantu. Izstrādāt priekšlikumus efektīvākai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas varianta izvēles realizēšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Latvijā. Diplomprojekta mērķa sasniegšanai autors izvirzīja vairākus uzdevumus. Tika izvērtēta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas variantu izvēles normatīvā un likumdošanas bāze, analizēts cenu veidošanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Veikta obligāti veicamo pasākumu analīze daudzdzīvokļu namu pārvaldīšanas uzņēmumā un biedrības veidojumos. Apskatīti Valsts atbalsta instrumenti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas variantu izvēles pasākumu ieviešanā un pieredze ēku pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pasākumu realizēšanā. Pamatota nepieciešamība veikt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu Latvijas dzīvojamā fondā, izvērtēti līdz šim Latvijā pastāvošie daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesi un to tehniski nepieciešamais aprīkojums, salīdzināti iespējamie daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas variantu finansēšanas avoti, apsaimniekošanas tehniskie pasākumi to priekšrocības un trūkumi. Veikta apsaimniekošanas uzņēmuma darba aizsardzības prasību analīze un darba iespējamo risku vērtējums obligāti veicamo daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pasākumu realizēšanā. Atbilstoši diplomprojekta mērķim tika izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojektā ir 151 lapa, to veido ievads, 4 nodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojektā ir 21 tabulas, 24 attēls, izmantoti 21 literatūras avoti un nepublicēti materiāli.
Atslēgas vārdi Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas varianta izvēles tehniski-ekonomiskais pamatojums.
Atslēgas vārdi angļu valodā Technical - economic assesment of managements form of apartment house.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2012 08:21:41