Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Zīmols un uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitāte“
Nosaukums angļu valodā „Brands and efficiency of company performance“
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. N.Balabka
Recenzents Dr.oec., lekt. R.Greitāne
Anotācija Darba autors: Katerīna Pšeņicina Darba tēma: Zīmols un uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitāte Darba veids: bakalaura darbs Studiju programma: Uzņēmējdarbība un vadīšana Darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec. Normunds Balabka Darba apjoms: Pētījums sastāv no 8 nodaļām un 12 apakšnodaļām, kas kopumā aizņem 99 lapaspuses. Darbā ir integrētas 25 tabulas, 15 attēli un 2 pielikumi. Kā informācijas avoti ir izmantoti 53 bibliogrāfiskie un citi informācijas avoti. Atslēgas vārdi: Zīmols, marketings, zīmola ievešana, darbības efektivitāte, uzņēmuma attīstība, reklāmas kampaņa. Darba saturs: Atbilstoši sākotnēji izvirzītajam darba mērķim un tam pakārtotajiem uzdevumiem darbā teorētiskās bāzes radīšanas ietvaros ir veikta zīmola definīcijas un būtības apzināšana un analīze. Papildus tam ir veikta zīmolu interpretācijas un pielietojuma nepieciešamības apzināšana, t.sk., zīmolu vēstures, daudzveidības un piemērotības izvirzītajiem mērķiem apzināšana un analīze teorētiskā līmenī. Darbā kā viens no būtiskiem saturiskiem elementiem ir ietverts zīmola izstrādāšanas procesa plāns un aktivitātes apraksts. Tā ietvaros tika apzināta un analizēta zīmola vizualizācija, reklāmas kampaņas mērķauditorija, reklāmas veidu izvēle un to pamatojums. Darba noslēdzošā daļā, pamatojoties uz sākotnēji radīto pētījuma teorētisko un praktisko bāzi, ir veikta finanšu plāna izstrādāšana saskaņa ar iedomātajam izmaiņām uzņēmumā kā arī finanšu radītāju analīze pēc zīmola ievešanas. Pētījuma metodes: Pētījumā ir izmantotas salīdzināšanas, dokumentu analīzes un interpretācijas, loģiskās analīzes un sistēmiskās analīzes metodes. Darba rezultāti: Pētījuma gaitā, īstenojot izpētes darbību atbilstoši sākotnēji izvirzītajam mērķim un tam pakārtotajiem uzdevumiem, izvirzītais mērķis tika sasniegts. Ir skaidri pierādīts, kā zīmola ievešana uzņēmumā atbilstošajā brīdī ir pamatots un attaisnots, proti visiem aktivitātēm jābūt kārtīgi izplānotam un izanalizētam. Zīmols var būtiski ietekmēt uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitāti. Darba izmantojamība: Darba rezultāti ir izmantojami kā informācijas avots mikro vai mazo uzņēmumu darbība saistība ar zīmola ievešanas procesu un to ietekmes uz uzņēmuma saimnieciskas darbības efektivitāti.
Atslēgas vārdi Zīmols un uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Brands and efficiency of company performance
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 17:09:18