Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Tehnoloģiskā parka attīstības projekts”
Nosaukums angļu valodā „Development project for technology park”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
Recenzents Mg.oec., asoc. prof. R.Alsiņa
Anotācija Diplomprojekta temats ir „Tehnoloģiskā parka attīstības projekts”. Darbs ir izstrādāts studiju programmā „Uzņēmējdarbība un vadīšana”. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā tika veikta SIA „NP Jelgavas Biznesa Parks” finanšu analīze un SVID analīze, pamatojoties uz kuras rezultātiem tika konstatētas galvenās problēmas un priekšlikumi attīstības veicināšanai. Projekta aprēķinu daļā tika izveidots ražošanas telpu renovācijas projekts, nodošanai ekspluatācijā, peļņas paaugstināšanai un galvenokārt uzņēmuma attīstībai, mārketinga aktivitāšu projekts, kas ietver uzņēmuma reklamēšanu latviešu un krievu vadošajos biznesa laikrakstos, kā arī sociālās kampaņas izveidošanu, un izcila klientu servisa projekts, kas attīstīs un uzlabos sadarbību jau ar esošajiem klientiem. Tehnoloģiskajā daļā MS Excel palīdzību tika izstrādāta datu bāze apsaimniekošanas izmaksu uzskaitei un analīzei. Darba un dabas aizsardzības daļas ietvaros tika veikts darba vietas novērtējums SIA „NP Jelgavas Biznesa Parks” objektā un noteikti uzdevumi risku pakāpes samazināšanai, kā arī prognozētas ar risku pakāpes samazināšanu saistītās izmaksas. Grafiskā daļa sastāv no 16 lapām, kurās ir apkopotas diplomprojekta laikā izstrādātas shēmas, grafiki un tabulas. Darba apjoms ir 74 lapas, kurā ir 28 tabulas, 33 formulas, 16 attēli, 22 literatūras avoti un 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi Diplomprojekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Diploma project
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2012 14:50:23