Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas pilnveidošana Mālpils novadā”
Nosaukums angļu valodā “Improvement of Real Estate Tax Administration in Malpils Territory”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents V.Andrējeva, AS „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja
Anotācija Maģistra darbu Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas pilnveidošana Mālpils novadā 2012.gada pavasara semestrī izstrādāja Zane Krūmiņa. Darba aktualitāte pamatojama ar izmaiņām likumdošanā, kuras stājās spēkā 2011.gada un 2012.gada 1.janvārī. Pēdējos gados pieņemtie grozījumi likumā Par nekustamā īpašuma nodokli radīja skarbas diskusijas sabiedrībā un neskaitāmas neskaidrības, problēmas nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanā. Maģistra darbā tiek izpētītas aktuālās problēmas, ar kurām saskaras Mālpils novada dome nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas procesā. Maģistra darbs veidots, balstoties uz jaunākiem pieejamiem datiem un informācijas avotiem. Tajā izmantoti 27 literatūras avoti, 21 attēls, 4 formulas, 11 tabulas. Pētījuma rezultātā tika apstiprināta hipotēze, ka, Mālpils novada nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu ir iespējams pilnveidot. Darba uzdevumi: noskaidrot, kas ir administrēšana; izpētīt, kā rodas īpašuma vērtība, kas to ietekmē; noskaidrot, kā administrēšana tiek organizēta; izpētīt budžeta ieņēmumus no nodokļa; analizēt datus par nodokļa iekasēšanu; izstrādāt priekšlikumus, veikt secinājumus. Maģistra darba apjoms ir 79 lapaspuses, kurā iekļauts ievads, 4 nodaļas, nobeigums un izmantotās literatūras un avotu saraksts. Pirmajā nodaļā tiek apskatīts nodokļa administrēšanas process no teorijas puses. Otrajā nodaļā autore izskata nekustamā īpašuma nodokli, likuma grozījumus. Trešajā nodaļā tiek izpētīts Mālpils novads, tā budžeta izpilde, ieņēmumi no nodokļa. Ceturtajā nodaļā veikts pētījums par aktuālajām problēmām nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanā, tiek izstrādāti priekšlikumi problēmu risināšanai. Maģistra darba pētījuma objekts ir Mālpils novads, kurā tiek administrēts nekustamā īpašuma nodoklis. Pētījuma priekšmets ir nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana. Darbs tiks iesniegts Mālpils novada domē uz priekšlikumu izskatīšanu un to iespējamo realizāciju.
Atslēgas vārdi Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Real Estate Tax Administration
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2012 23:31:32