Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Automobiļu izsekošanas sistēmas funkciju analīze un optimizācija uzņēmuma darba kvalitātes paaugstināšanai
Nosaukums angļu valodā Analysis and Optimization of Track Tracking System Functions to Improve a Company’s Performance
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Docents Aloizs Lešinskis
Recenzents Docents Mihails Larins
Anotācija Bakalaura darba tēma ir Automobiļu izsekošanas sistēmas funkciju analīze un optimizācija uzņēmuma darba kvalitātes paaugstināšanai. Bakalaura darbs satāv no 4 nodaļām. Teorētiskajā daļā ir aprakstīta Globālās pozicionēšanas sistēmas vēsture, attīstības posmi, darbības principi, GPRS vēsture, attīstības posmi, darbības principi un telemātikas sistēmas vēsture un tās darbības principi. Aprēķinu daļā ir apskatīti četri lielākie telemātikas pakalpojumu sniedzēji Latvijā (Mapon, Intelligent systems, Skybrake AUS, Seko) kuri nodrošina auto izsekošanu un degvielas kontroli. Darbā tiek analizēti dažādi rādītāji, pēc kuriem tiek noteikts viens no optimālākajiem pakalpojumu sniedzējs. Tiek apskatītas un salīdzinātas divas degvielas kontroles sistēmas. Grafiskajā daļā ir izstrādāti trīs rasējumi. Rasējumos attēlota izsekošanas sistēmas darbības shēma, degvielas mērstienis un sistēmas izvietojums automašīnā. Izstrādājot bakalaura darbu, autors nonāca pie secinājuma, ka viens no optimālākajiem pakalpojumu sniedzējiem Latvijā ir Intelligent systems. Izskatot degvielas kontroles sistēmas, divas reizes precīzāka ir mērstieņu sistēma, attiecībā pret CAN degvielas sistēmu. Bakalaura darba apjoms: darbs sastāv no ievada, četrām nodaļām, secinājumiem, 2 pielikumiem un 3 rasējumiem, Darba apjoms ir 61 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 21 tabula un 37 bibliogrāfijas avoti. 
Atslēgas vārdi GPS, Izsekošana, Degvielas kontrole
Atslēgas vārdi angļu valodā GPS, tracking system, fuel consumtion
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2012 13:24:56