Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Latvijas luterāņu mācītājmuižu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas problēmas un risinājumi
Nosaukums angļu valodā Problems and solutions of Latvian Lutheran pastor manor house management
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing., doc. Aivars Jurjāns
Recenzents Lekt., Mg.oec. K.Fedotova
Anotācija Darba aktualitāti nosaka kopumā sliktais mācītājmuižu stāvoklis un īpašnieku nespēja pilnvērtīgi veikt īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, kā rezultātā daudzas mācītājmuižas iet bojā, pārvēršas drupās, zaudē savu vērtību. Šobrīd Latvijā nav analoga pētījuma par mācītājmuižu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas problēmām. Izvirzītā hipotēze - lai risinātu Latvijas luterāņu mācītājmuižu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas problēmas nepieciešama mācītājmuižu ēku, zemes un mežu lietošanas mērķa koncepcijas izstrāde un realizācija, ievērojot mācītājmuižu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas stratēģijas izpildes pārmantojamību, mainoties draudzes īpašumu pārvaldītājiem. Darbā izpētīta mācītājmuižu vēsture, noteikts, kā mācītājmuižu vēsture ietekmē to pārvaldīšanu mūsdienās, sastādīts visu mācītājmuižu saraksts, analizēti normatīvie akti un to ietekme uz mācītājmuižām, identificētas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas problēmas, noteikti mācītājmuižu vērtību degradējošie apgrūtinājumi, rasti problēmu risinājumi, veikts salīdzinājums ar citu valstu pieredzi; Analītiskajā daļā uzskaitītas būtiskākās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas problēmas. Šai nodaļai pielikumā pievienota tabula ar informāciju par visām luterāņu mācītājmuižām. Latvijas mācītājmuižu pārvaldīšana un apsaimniekošana salīdzinātas ar Igaunijas un Vācijas pieredzi. Teorētiskajā daļā ietverti mācītājmuižu īpašnieku lēmumu pieņemšanas mehānismi, LELB īpašumu apsaimniekošanas koncepcija kopumā, valsts nodokļu politika attiecībā uz reliģiskajām organizācijām, īres un nomas attiecības mācītājmuižās, apskatīta likumdošana, kas nosaka īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, īpašuma tiesību atgūšanas process. Vēl skatīti mācītājmuižu vērtēšanas teorētiskie aspekti, praksē saskaroties ar vērtētāju neizpratni par vērtēšanas atšķirīgo metodoloģijas nepieciešamību, vērtējot ēkas kultūrvēsturisko vērtību. Noteiktas finanšu piesaistes iespējas un mācītājmuižu lietošanas mērķa noteikšanas nepieciešamība. Praktiskajā daļā autors ar konkrētiem piemēriem parāda galvenās mācītājmuižu apsaimniekošanas problēmas, mācītājmuižu vērtību degradējošos apgrūtinājumus. Tiek piedāvāti identificēto problēmu risinājumi.
Atslēgas vārdi Latvijas luterāņu mācītājmuižu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas problēmas un risinājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Problems and solutions of Latvian Lutheran pastor manor house management
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 10:20:17