Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Fondētās pensijas sistēmas problēmas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā ”Problems of state funded pension scheme in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. V.Nešpors
Recenzents Dr.oec., asoc.prof. L.Ādamsone
Anotācija Bakalaura darba autors: Ilze Sondore Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., prof. Viktors Nešpors Bakalaura darba temats: Fondētās pensiju sistēmas problēmas Latvijā Bakalaura darba apjoms: 54 lpp, 7 tab., 11 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darbā autore izmantoja vispārējo un speciālo literatūru, interneta resursus, banku gada pārskatus un Valsts Sociālās Apdrošināšanas uzziņas par fondētās pensiju shēmas uzkrājumiem. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā tika apskatīti sociālās apdrošināšanas jēdziens, pensiju jēdziens, pensiju reformas un pensiju līmeņu teorija un tika veikta Latvijā pieejamo ieguldījumu plānu salīdzinošā analīze un atrasti veiksmīgākie ieguldījumi plāni, kā arī veikti secinājumi par pensiju sistēmas pamatbūtību un iespējamiem uzlabošanas virzieniem, piemēram, par vienu no fondētās pensiju sistēmas problēmām, autore uzskata sabiedrības uzticības trūkumu pensiju sistēmai kopumā Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Sondore I. Fondētās pensiju sistēmas problēmas Latvijā: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Nešpors V. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 54 lpp.
Atslēgas vārdi Fondētās pensijas sistēmas problēmas Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Problems of state funded pension scheme in Latvia
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2012 16:12:27