Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekts Rēzeknē
Nosaukums angļu valodā Residential building energy efficiency project in Rezekne
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Latvijas Dzīvokļu īpašnieku savienība, Mg.oec. Ī.Simanoviča
Recenzents LR VARAM, Dr.sc.ing. A.Jurjāns
Anotācija ANOTACIJA Diplomprojekta autors ir Ilmars Ostrovskis, Rigas Tehniskas Universitates, Inženierekonomikas un vadibas fakultates students. Diplomprojekta tema ir „Dzivojamo eku energoefektivitates paaugstinašanas projekts Rezekne”. Darba merkis ir izanalizet realizeto dzivojamas ekas energoefektivitates paaugstinašanas projektu Rezeknes pilseta un balstoties uz iegutajiem rezultatiem, izvertet šis renovacijas rezultatus un izstradat priekšlikumus efektivakai daudzdzivoklu dzivojamo maju energoefektivitates pasakumu realizešanai. Autors merka sasniegšanai izvirzija vairakus uzdevumus. Tika noverteta Rezeknes pilsetas ekonomiska situacija, veikts pilsetas dzivojamo maju izvertejums un dzivojamo maju parvaldišanas un apsaimniekošanas iespejas. Diplomprojekta tika noskaidroti un izanalizeti Maskavas iela 1, Rezekne veiktie energoefektivitates pasakumu tiesiskie, tehniskie, finansialie un ekonomiskie aspekti. Atbilstoši diplomprojekta uzstaditajiem merkiem tika izstradati secinajumi un priekšlikumi. Diplomprojekta ir 76 lapas, to veido ievads, 4 nodalas, secinajumi un priekšlikumi. Diplomprojekta ir 16 tabulas, 53 atteli, izmantoti 37 literaturas avoti un nepubliceti materiali.
Atslēgas vārdi Dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekts Rēzeknē
Atslēgas vārdi angļu valodā Residential building energy efficiency project in Rezekne
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2012 11:33:21