Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas tehnoloģija
Nosaukums Mikroviļņu radio korpusa izturības izpēte
Nosaukums angļu valodā Research of Microwave Radio Strenght
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs O. Liniņš
Recenzents A.Avišāne
Anotācija Darba tēma ir Mikroviļņu radio korpusa izturības izpēte. Tā mērķis ir izpētīt mikroviļņu radio korpusa izturību. Uzdevuma nostādnes, analīzes un literatūras apskata daļā tiek aplūkota ar mikroviļņu radio izpēti saistītā literatūra, aprakstītas radio versijas un to savstarpējās atšķirības. Iekārtas apraksta daļā ir uzskaitītas mikroviļņu radio galvenās sastāvdaļas un izskaidrotas to funkcijas. Vēl šajā daļā ir aprakstīts radio darbības princips. Analītiskajā daļā tiek izskaidrotas radio korpusa stiprības izpētes iespējas un aprakstīta kompānijas SolidWorks izstrādātās programmatūras Simulation sastāvā esošās programmu grupas COSMOS īpašības. Eksperimentālajā daļā ir veikti mikroviļņu radio korpusa pamatu abu jauno versiju kritiena testi no desmit dažādiem augstumiem un salīdzināti iegūtie rezultāti. Šajā daļā tiek veikta arī šo abu radio korpusu versiju rokturu stiprības izpēte un iegūto rezultātu analīze. Daļas noslēgumā radio korpusa pamatam un vākam veikta defektēšana. Ekonomiskā daļa sastāv no mikroviļņu radio ražošanas izmaksu apskata un noieta tirgus pārskata. Kopsavilkuma un secinājumu daļā tiek apkopoti veikto eksperimentu rezultāti un sniegtas rekomendācijas radio korpusa izturības palielināšanai, kā arī pasargāšanai no triecieniem. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 45 lpp. Darbs satur 41 attēlu, 5 tabulas, 5 pielikumus un 17 izmantotās informācijas avotus.
Atslēgas vārdi RADIO, FREKVENCE, FODU, KORPUSS, RX, TX, COSMOSWORKS.
Atslēgas vārdi angļu valodā RADIO, FREQUENCY, FODU, CASE, RX, TX, COSMOSWORKS.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2012 09:55:05