Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA "Auto SOS" "
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Quality Management System in "Auto SOS" Ltd "
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Māris Tjarve
Recenzents Dr.sc.ing., profesors Jānis Mazais
Anotācija Korns N. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA „Auto SOS” Bakalaura darbs N.Korns, M.Tjarve – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība,” 2012 – 64.lpp, (pielikumos 11.lpp.). Bakalaura darba galvenais mērķis ir apzināt uzņēmuma SIA „AutoSOS” vadības sistēmu, salīdzināt to ar standartu ISO 9001:2008 un OHSAS 18001: 2007 prasībām, kā arī izvērtēt neatbilstības un sniegt risinājumus un korekcijas, lai uzņēmumā varētu ieviest kvalitātes vadības sistēmu. Izvirzītos mērķus plānots sasniegt ar sekojošiem uzdevumiem: 1. Raksturot kvalitātes vadības sistēmas teorētiskos aspektus; 2. Izvērtēt uzņēmuma nozares konkurētspēju un attīstības perspektīvu un veikt uzņēmuma novērtējumu; 3. Izveidot kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas plānu uzņēmumā. Lai iegūtu nepieciešamo informāciju un varētu sasniegt izvirzīto mērķi un uzdevumus, darba gaitā tiks izmantotas sekojošas pētījuma metodes:  Vispārzinātniskās pētījuma metodes;  Socioloģisko pētījumu metodes;  Stratēģisko pētījumu metodes;  Mārketinga pētijumu metodes;  Tabulas un grafiskās metodes. Darbs sastāv no trijām daļām. Pirmajā daļā tiks apskatīti kvalitātes vadības sistēmas teorētiskie apsekti un attīstības vesture. Otrajā daļā tiks izpētīta esošā uzņēmuma situācija. Trešajā daļā tiks izstrādāts kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas plāns.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of Quality Management System
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2012 21:54:26