Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Bezdarbnieku atbalsta projekta ietekme uz nodarbinātību Latvijā"
Nosaukums angļu valodā “Impact of project for the support of unemployed persons on employment in Latvia”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg.oec., lektors U.Kamols
Recenzents Dr.oec., docents L.Krilovs
Anotācija Maģistra darba „Bezdarbnieku atbalsta projekta ietekme uz nodarbinātību Latvijā” autors ir studente Dace Soboļeva. Darba mērķis ir izanalizēt bezdarba situāciju Latvijā, izvērtējot Nodarbinātības valsts aģentūras īstenoto Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto projektu „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”. Pirmajā daļā autore ir apkopojusi un analizējusi zinātnisko literatūru par darba tirgus darbību, par pieprasījuma un piedāvājuma veidošanos darba tirgū un to ietekmējošiem faktoriem, kā arī darba tirgus nozīmi ekonomiskajā sistēmā. Darba otrajā daļā ir analizēta Nodarbinātības valsts aģentūras un tās sniegto pakalpojumu ietekme uz praktisko situāciju Latvijas darba tirgū, īpašu uzmanību pievēršot tieši projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” ietekmei. Trešajā daļā, pamatojoties uz pirmajā un otrajā daļā analizēto informāciju, ir piedāvāti iespējamie risinājumi darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma sabalansēšanai un tautsaimniecības attīstībai, kas veicinātu arī iedzīvotāju labklājības pieaugumu. Darba ceturtajā daļā ir veikts pētījums par projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” mērķgrupas atbilstību pieprasījumam uzņēmējdarbībā, veicot uzņēmēju aptauju un analizējot tās rezultātu apkopojumu. Darbs satur 80 lappuses teksta, 21 tabulu, 32 attēlus, 5 formulas un 5 pielikumus. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 37 izmantotie literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Bezdarbs, nodarbinātība, darbaspēka resursu piedāvājums un pieprasījums
Atslēgas vārdi angļu valodā Unemployment, employment, work force demand and supply
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2012 12:06:21