Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Augstākās izglītības problēmas un perspektīvas Latvijā cilvēkkapitāla attīstības kontekstā”
Nosaukums angļu valodā „Problems and prospects of higher education in Latvia in the context of human resource development”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt L.Kamola
Recenzents Dr.oec., prof. V.Nešpors
Anotācija Bakalaura darba autors: Katrīna Kalneniece Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., lekt. Līga Kamola Bakalaura darba temats: Augstākās izglītības problēmas un perspektīvas Latvijā cilvēkkapitāla attīstības kontekstā Bakalaura darba apjoms: 70 lapas, 4 tabulas, 7 attēli. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: mācību materiāli, grāmatas, oficiālie statistikas dati, pārskati, likumi, informatīvi ziņojumi, pasākumu plāni, interneta resursi kopā 54 literatūras avoti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Tika izpētīta cilvēkkapitāla teorijas rašanās un attīstības vēsture, sniegts ieskats augstākās izglītības sistēmā, apskatītas tās problēmas, izvērtētas augstākās izglītības attīstības galvenās pamatstratēģijas, apskatīti augstākās izglītības finanšu attīstības modeļu raksturojums, sniegti secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kalneniece K. Augstākās izglītības problēmas un perspektīvas Latvijā cilvēkkapitāla attīstības kontekstā: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Kamola L. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 70 lpp.
Atslēgas vārdi Cilvēkkapitāls, augstākā izglītība
Atslēgas vārdi angļu valodā human resources, higher education
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 00:35:38