Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu plānošana tirdzniecības uzņēmumam”
Nosaukums angļu valodā “Tax Planning for Trading Company”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors
Recenzents I.Jevinga, RTU docente
Anotācija Diplomdarba temats ir Nodokļu plānošana tirdzniecības uzņēmumam. Uzņēmums vienmēr ir ieinteresēts gūt pēc iespējas lielāku peļņu, samazinot savus izdevumus. To ir iespējams sasniegt dažādos veidos. Nodokļi ir viens no uzņēmuma izmaksu posteņiem, tādēļ jebkuram uzņēmumam ir vēlme šīs izmaksas samazināt. No nodokļu maksātāju puses, nodokļu plānošana ir sistemātiska dažādu nodokļu alternatīvu analīze ar mērķi minimizēt nodokļu saistības kārtējā un nākamajos periodos. Lielākoties plānošana ir saistāma ar valsts noteikto ierobežojumu ievērošanu no vienas puses, bet no otras puses, ar mērķi pēc iespējas vairāk samazināt vai vismaz savlaicīgi plānot izmaksas, kas saistās ar nodokļu maksājumiem. Diplomdarba mērķis ir izpētīt, kas veicina uzņēmuma tirdzniecību, tādejādi palielinot gan uzņēmuma ienākumus, gan valstij nomaksājamos nodokļus. Darba uzdevumi: aplūkot Latvijas nodokļu politikas attīstību un nodokļu sistēmas principus; izpētīt valstij nomaksājamos uzņēmumu nodokļus; raksturot tirdzniecības nozares nozīmi, lomu Latvijas ekonomikā; veikt tirdzniecības uzņēmuma datu salīdzināšanu par 2009., 2010., 2011. gadu; izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma nodokļu nomaksas veicināšanai. Darba teorētiskajā daļā ir apskatīti ar tirdzniecības uzņēmumu saistītie nodokļu plānošanas elementi no teorētiskā viedokļa. Darba teorētiskā daļa tiek izstrādāta veicot tiesiskās bāzes, speciālās literatūras, interneta avotu, mācību materiālu apkopošanu un analīzi. Praktiskā daļa izstrādāta apkopojot savāktos datus tabulās un attēlos, veicot šo datu analīzi. Pamatojoties uz praktiskās daļas rezultātiem tiek izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi tirdzniecības uzņēmuma nodokļu nomaksas veicinošiem pasākumiem. Darba pētījuma objekts: tirdzniecības uzņēmuma maksājamie nodokļi. Darba pētījuma priekšmets: nodokļu nomaksas veicinošie pasākumi. Diplomdarbs sastāv no 66. lpp, 3 nodaļām, 11 attēliem, 13 tabulām un 24 bibliogrāfiskā saraksta avotiem.
Atslēgas vārdi nodokļu plānošana, tirdzniecības uzņēmums
Atslēgas vārdi angļu valodā Tax Planning , Trading Company
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 10.05.2012 12:02:14