Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Latvijas muitas stratēģija pasaules kontekstā”
Nosaukums angļu valodā “Latvian Customs Strategy in the Context of the World”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.V.Krastiņš, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents N.Jezdakova, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba tēma ir Latvijas muitas attīstības stratēģija pasaules kontekstā. Darba mērķis ir izpētīt Latvijas muitas attīstības stratēģiju, salīdzināt tās atbilstību teorētiski vēlamajam un pēc tam to salīdzināt ar dažādu citu pasaules valstu muitas darbības stratēģijām, lai noskaidrotu cik kvalitatīvi Latvijas muitas stratēģija izskatās uz to fona. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi jāizpilda tādi uzdevumi, kā apzināt stratēģijas būtību un nepieciešamību, noskaidrot stratēģijas veidošanas pamatprincipus, izvērtēt esošās stratēģijas atbilstību savam nosaukumam, izvēlēties 4 citu pasaules valstu muitas stratēģijas un salīdzināt to atbilstību teorētiskajam ideālam, kā arī salīdzināt Latvijas un apskatīto valstu muitas stratēģijas. Diplomdarbs sastāv no 3 galvenajām daļām un 65 lpp, kopumā darbā ir 2 attēli. Darbā izmantoti 22 literatūras avoti. Darba pirmajā daļā tiek apskatīta stratēģijas veidošanai nepieciešamā teorija. Darba otrajā daļā tiek uzsvērta valsts administrācijas stratēģijas īpatnības un tiek analizēta esošās stratēģijas atbilstība teorijai. Darba trešajā daļā tiek apskatītas pasaules jaunākās tendences drošības jomā, kā arī 4 citu valstu stratēģijas un salīdzinātas ar Latvijas stratēģiju. Darba nobeigumā tiek formulēti galvenie secinājumi, kā arī priekšlikumi.
Atslēgas vārdi VID, stratēģija, muita
Atslēgas vārdi angļu valodā VID, strategy, customs
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2012 12:30:30