Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pakalpojumu uzņēmuma attīstības stratēģijas plānošana"
Nosaukums angļu valodā "Planning of Development Strategy for a Service Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,doc.(prakt.) I.Ezera
Recenzents Dr.oec.,lekt. I.Andersone
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir Pakalpojumu uzņēmuma attīstības stratēģijas plānošana. Vispasaules ekonomiskā krīze ir uzskatāma kā pārmaiņu laiks, tāpēc lai izdzīvotu organizācijām ir jāmainās laikam līdzi. Iepriekš izmantotās teorijas un pieredzi nomaina jaunās. Pārmaiņu laikā uzņēmumu vadītāji saprata, ka liela uzmanība ir jāpievērš neefektīvajiem procesiem, jo lai gūtu lielāku peļņu ir jāsamazina izmaksas, tāpēc ir jāanalizē un jāpārplāno uzņēmuma vadības stratēģija. Pētījuma mērķis ir izpētīt uzņēmuma neefektīvos procesus, lai izstrādātu vispiemērotāko attīstības stratēģijas plānu, kā samazināt izmaksas un optimizēt procesus. Darbā tiek apskatīta pakalpojuma zvanu centra nozare un uzņēmums, tika noskaidroti neefektīvie procesi uzņēmumā, analizēti darbinieku darba efektivitātes un kvalitātes rādītāji, veikta darbinieku diskusiju, lai noskaidrotu, kā uzlabot uzņēmuma darbības stratēģiju, projekta daļā analizēti problēmas risinājuma varianti un tika atrasts visizdevīgākais laika posmā no 2008. gada līdz 2012. gadam. Darba secinājumos ir aprakstīti darbinieku darba efektivitātes un kvalitātes rādītāji izmantojot neefektīvos procesus savā darba gaitā, kā arī rasti iespējamie risinājumi, lai likvidētu neefektīvas darbības uzņēmumā un kopumā attīstītu uzņēmuma stratēģiju. Maģistra darba pētījuma rezultāti ir apkopoti secinājumos un priekšlikumos. Pētījuma periods ir 2008. 2012. gads. Maģistra darba apjoms ir 90 lapas. Tas sastāv no 3 nodaļām, kurās ietverti 29 attēli, ir 18 tabulas un 15 aprēķinu formulas. Pie darba kopā ir pievienoti 8 pielikumi. Darba izstrādē tika izmantotas vispārpieņemtās pētījuma kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes, tajā skaitā monogrāfiskā jeb aprakstošā metode, socioloģisko pētījumu metode (diskusija), matemātiskā, statistiskās analīzes metode (salīdzināšana, grupēšana), grafiskā metode. Lai uzrakstītu darbu, tika izmantoti 34 bibliogrāfiskie avoti, tie ir Latvijas Republikas normatīvie dokumenti, ekonomiskā literatūra, interneta resursi, uzņēmuma iekšējie nepublicētie materiāli.
Atslēgas vārdi Stratēģijas attīstīšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Development strategy
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 21.01.2013 13:03:35