Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA "Sistemserviss" "
Nosaukums angļu valodā "Quality Management System Improvement in "Sistemserviss" Ltd "
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Svetlana Mjakuškina
Recenzents M.sc.ing.Guna Čivčiša
Anotācija Šalme L. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA Sistemserviss: Bakalaura darbs / L. Šalme, S. Mjakuškina. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2012. - 60.lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60.lpp., tajā iekļauti 10 attēli, 7 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 17 avoti latviešu, 6 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir pilnveidot kvalitātes vadības sistēmu uzņēmumā, uzlabot mērlīdzekļu uzskaites sistēmas un mērlīdzekļa marķējuma uzskaites sistēmu. Pirmajā darba daļā ir teorētiskais apraksts par tādām tēmām kā kvalitāte un kvalitātes sistēmas vadība, kvalitātes un standartu vēsture, standarti, integrētā vadības sistēma, mērinstrumentu kalibrēšana un verificēšana, kā arī normatīvo aktu prasība mērlīdzekļiem. Otrā darba daļa ir analītiskā daļa, kur analizēta esošā situācija pētāmajā objektā SIA Sistemserviss, tika salīdzināti standarti LVS EN ISO/IEC 17025:2001Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības un LVS EN ISO/IEC 17020:2005 Galvenie kritēriji dažādu veidu institūcijām, kas veic inspicēšanu. Trešajā darba daļā ir izstrādāti priekšlikumi kvalitātes vadības sistēmas dokumentācijas pilnveidei, elektroniskā dokumentu uzglabāšanas sistēmas pilnveidei, darbinieku apmācībām, kā arī mērlīdzekļu uzskaites sistēmas uzlabošanai un mērlīdzekļu marķējuma uzskaites uzlabošanai. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir izstrādāti kvalitātes vadības sistēmai, mērlīdzekļu uzskaites sistēmā, mērlīdzekļu marķējuma uzskaite un darbiniekiem.
Atslēgas vārdi kvalitātes, sistēma, pilnvdeide, Sistemserviss
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2012 17:01:35