Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Uzņēmuma ienākuma nodokļa politika Latvijā un Eiropas Savienībā”
Nosaukums angļu valodā “Corporate Income Tax Policy in Latvia and the European Union”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Prof. K.Ketners
Recenzents
Anotācija Diplomdarba autore ir Kristīne Balode un nosaukums ir Uzņēmumu ienākuma nodokļa politika Latvijā un Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības mērķi attiecībā uz uzņēmumu ienākuma nodokli ir novērst nodokļu dubulto uzlikšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Jau vairāk kā 40 gadus pastāv ideja par uzņēmumu nodokļa harmonizēšanu, jaunākā no idejām ir kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze. Eiropas Savienībā pastāv 27 dažādas nodokļu sistēmas un likmes ir robežās no 10% 35%. Latvijas uzņēmumu ienākuma nodokļa likme ir 15%. Uzņēmumu ienākuma nodokļa slogs ir 3%. Šo nodokli regulē likums Par uzņēmumu ienākuma nodokli. Pavisam ir 23 nodokļa atvieglojumi, kas ir paredzēti plašam ekonomisko un sociālo mērķu lokam. 2010.gadā tika ieviests mikrouzņēmumu nodoklis ar likmi 9%. Visi nodokļa ieņēmumi nonāk valsts budžetā. Par nodokļa administrēšanu un iekasēšanu atbild Valsts ieņēmumu dienests. Deklarāciju uzņēmumi iesniedz reizi gadā, savukārt avansa maksājumus veic reizi mēnesī. Nerezidenti nodokļus maksā saskaņā ar Latvijas likumiem un noslēgtajām starptautiskajām konvencijām. Darba autore ir izstrādājusi trīs priekšlikumus uzņēmumu ienākuma nodokļa politikas uzlabošanai. Pirmais priekšlikums ir atvieglojumus pamatlīdzekļu iegādei īpaši atbalstāmajās teritorijās piemērot tikai Latvijas austrumu pierobežas teritorijām, ieviest papildus atvieglojumus investīciju veikšanai ražošanas iekārtās, infrastruktūrā un darbinieku apmācībā šajās teritorijās. Papildus piemērot samazinātu nodokļa likmi saņemtajām ārvalstu tiešajām investīcijām. Otrs priekšlikums ir nodot daļu uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumus pašvaldībām. Atkarībā no pašvaldības attīstības līmeņa tās saņemtu 0,2% 3% no to uzņēmumu nodokļa maksājumiem. Trešais priekšlikums ir ieviest pašvaldību vietējo nodokli uzņēmējdarbībai pakāpeniski palielinot likmes griestus līdz 3%. Šie priekšlikumi ir ar mērķi attīstīt uzņēmējdarbību. Pēdējie divi priekšlikumi sniegs pašvaldībām papildus līdzekļus, ko ieguldīt infrastruktūrā, skolu un veselības iestāžu atjaunošanā un citur, kā arī tie radīs motivāciju atbalstīt uzņēmējdarbību savās teritorijās. Darbs ir izstrādāts uz 71 lappusēm. Tajā ir 10 attēli un 5 tabulas. Bibliogrāfiskais saraksts sastāv no 29 avotiem. Diplomdarbam ir 5 pielikumi uz 14 lappusēm.
Atslēgas vārdi Uzņēmumui ienākuma nodokļa politka
Atslēgas vārdi angļu valodā Corporate Tax Policy
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2012 11:36:38