Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Atzinums par būvobjektu atbilstību ugunsdrošības prasībām
Nosaukums angļu valodā Conclusion on the compliance of building project to fire security requirements
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs M.Ziemelis, Dr.sc.ing.
Recenzents J.Kisļaks, Dr.sc.ing.
Anotācija Diplomprojekta pētījuma priekšmets ir objekta pieņemšana ekspluatācijā un atzinuma par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām sagatavošana. Diplomprojekta mērķis ir Atzinuma par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām algoritma izstrāde. Projekta analītiskā daļa sastāv no statistikas datu apkopojuma un analīzes. Ir izpētīts ugunsgrēku skaita salīdzinājums būvēs, kurām izsniedz atzinumus un ēkās, kuras nav sabiedriski nozīmīgas būves un atbilstoši normatīvajiem aktiem atzinumu par būvobjektu atbilstību ugunsdrošības prasībām neizsniedz. Teorētiskajā daļā ir sistematizēts normatīvo aktu apkopojums, kas ir izmantojams kā algoritms atzinuma sagatavošanai un projekta dokumentācijas izskatīšanai. Balstoties uz teorētiskajā daļā izklāstīto informāciju, praktiskajā daļā ir pārstrādāts ugunsdrošības pasākumu pārskats Smiltenes kultūras namam. Secinājumos un priekšlikumos ir sniegts īss pārskats par paveikto darbu un apkopoti secinājumi. Kopējais diplomprojekta apjoms - 96 lappuses, tai skaitā ir 25 pielikumi uz 35 lappusēm, projektā ir iekļauti 18 attēli un 4 tabulas. Projekta izstrādes procesā ir izmantoti 15 literatūras avoti, no kuriem 13 ir normatīvie dokumenti. Darba izstrādes procesā pielietotas galvenokārt teorētiskās pētīšanas un matemātiskās metodes.
Atslēgas vārdi būvniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā building
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2012 14:25:12