Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Pašvaldības uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project of improvement of personnel management in a company of municipality
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.psych., lekt.S.Gailīte
Recenzents Mg.oec.J.Rozenbergs
Anotācija Diplomprojekta autore: Evija Daubere Diplomprojekta vadītāja: Mg. Psych., lektore Sarmīte Gailīte Diplomprojekta tēma: Pašvaldības uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Daubere E., Pašvaldības uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītāja: Gailīte S.- Datorsalikums.- Rīga:RTU, 2012.- 61 lpp. Diplomprojekta apjoms: 61 lapa t.sk. darbā iekļautas 16 tabulas, 8 attēli, kā arī darbam pievienoti 14 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 25 literatūras avoti. t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanas jomā, kā arī uzņēmuma SIA Getliņi EKO nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Darba analītiskajā daļā veikta personāla vadīšanas procesu analīze. Veicot šo analīzi tika noskaidroti nepieciešamie uzlabojumi un noteikti 3 diplomprojekta projekti amata apraksta izstrādes projekts, kompetenču modeļa izstrādes projekts un darbinieku apmierinātības izpētes projekts. Teorētiskajā daļā tika apskatīts iepriekš minēto 3 projektu teorētiskais raksturojums, kā arī citu uzņēmumu pieredze. Projektu aprēķinu daļā tika izveidoti amatu apraksti, prasību profils kā arī izveidota darbinieku apmierinātības aptaujas anketa un veikta tās analīze.
Atslēgas vārdi Personāla vadība, amata apraksti, prasību profils, darbinieku apmierinātība.
Atslēgas vārdi angļu valodā personnel management, job description
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2012 09:58:05