Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības pasākumu novērtējums Latvijas muitā”
Nosaukums angļu valodā “Measures Assessment of Intellectual Property Authority Protection in Latvian Customs”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Recenzents A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
Anotācija Bakalaura darba nosaukums: Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības pasākumu novērtējums Latvijas muitā. Autore: Vita Kokina Zinātniskais vadītājs: Mg. oec., pr.doc. A.Gulbis Darbs satur: 64 lapaspuses, 15 attēlus, 1tabulu, 29 izmantotās literatūras avotu. Darbs sastāv no 3 sadaļām: pirmā sadaļa intelektuālais īpašums un viltošana, otrā sadaļa intelektuālā īpašuma tiesību regulējums, trešā sadaļa intelektuālā īpašuma aizsardzība Latvijas muitās iestādēs. Pētījuma objekts: ir intelektuāla īpašuma tiesības. Pētījuma priekšmets intelektuāla īpašuma aizsardzība muitās iestādē. Darba mērķis: ir aprakstīt muitā realizējamo pasākumu intelektuālā īpašuma aizsardzībai praktisko realizēšanas procesu. Galvenie uzdevumi: izprast intelektuālā īpašuma būtību; sniegt ieskatu viltošanas problēmā; iepazināties ar pieejamiem statistikas datiem; izpētīt dažāda līmeņa tiesību aktus, kas regulē šo jomu; aprakstīt esošo procedūru, kādā notiek intelektuālā īpašuma aizsardzība muitā. Intelektuālā īpašuma aizsardzības problēma ir ļoti aktuālā un skar visu pasauli kopumā. Tiesību īpašnieki ir ieinteresēti, lai viņu tiesības uz preču zīmēm, dizainparaugiem būtu aizsargātas. Efektīva cīņa ar viltošanas pārkāpumiem ir iespējama tikai ar kompetento valsts institūciju atbalstu, un viens no svarīgiem šī atbalsta punktiem ir valsts muita. Līdz ar to muita ir viens no nozīmīgākajiem viltošanas apkarošanas posteņiem, sniedzot iespēju ātri, viegli identificēt un izņemt no apgrozības viltotās preces. Ar to arī ir pamatojama muitas iestāžu svarīga nozīme intelektuālā īpašuma pārkāpumu novēršanā un apkarošanā. Dotais bakalaura darbs var tikt izmantots studentiem kā papildus mācību materiāls. To var izmantot arī patērētāji, lai labāk izprastu intelektuālā īpašuma jēdzienu.
Atslēgas vārdi Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības pasākumu novērtējums Latvijas muitā
Atslēgas vārdi angļu valodā Measures Assessment of Intellectual Property Authority Protection in Latvian Customs
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2012 11:49:43