Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmuma finansiālā stāvokļa un nodokļu ietekmes analīze uz uzņēmējdarbību”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Enterprise Financial Position and Tax Impact to Entrepreneurship”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Recenzents T.Vanaga, Audita firmas SIA „Tilders” valdes locekle
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba tēma ir „Uzņēmuma finansiālā stāvokļa un nodokļu ietekmes analīze uz uzņēmējdarbību”. Diplomdarba mērķis ir uz teorētisko un praktisko materiālu pamata izpētīt uzņēmuma finansiālo stāvokli un uzņēmumam piemērojamus nodokļus, ka arī izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma finansiālā stāvokļa pilnveidošanai. Diplomdarba pētījuma objekts ir Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „IEPIRKUMU GRUPA” gada pārskati. Diplomdarba pētījuma priekšmets ir uzņēmuma „IEPIRKUMU GRUPA” finansiālā stāvokļa analīze un uzlabošanas iespējas. Diplomdarbs sastāv no četrām nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, ka arī pielikumiem. Darba pirmajā daļā tiek aprakstīti finanšu analīzes teorētiskie aspekti, tiek skaidroti finanšu koeficientu nozīme un funkcijas. Diplomdarba otrās daļas ietvaros tiek sniegta informācija par uzņēmuma darbību, struktūru un mērķiem, veikta SVID analīze, lai uzzinātu pētāmā uzņēmuma stiprās un vājās puses, ka arī uzņēmuma finanšu pārskatu vertikālā un horizontālā analīze. Trešajā nodaļā autore veic uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīzi ar mērķi identificēt uzņēmuma finanšu problēmas. Darba ceturtajā nodaļā tiek veikta uzņēmuma piemērojamo nodokļu analīze un piedāvātas finansiālā stāvokļa pilnveidošanas iespējas, ka arī izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Kopējais diplomdarba apjoms ir 101 lappuse, neieskaitot 9 pielikumus, ka arī darbs satur 22 attēlus, 34 tabulas. Diplomdarba izstrādei tika izmantoti 27 informācijas avoti, tādi kā mācību grāmatas, LR likumi un normatīvie akti, uzņēmuma finanšu pārskati, elektroniskie resursi un citi.
Atslēgas vārdi likviditāte, rentabilitāte, maksātspēja, finansiālā stabilitāte, nodokļu slogs
Atslēgas vārdi angļu valodā profitability, taxes, finansial analysis
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2012 16:34:16