Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Siltumsūkņu pielietošana pirmsskolas izglītības iestādēs"
Nosaukums angļu valodā "Use of heat pumps in nursery schools"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs J.Zemītis
Recenzents J.Pšeņičnaja
Anotācija J.Karlovas bakalaura darbs ar projekta daļu "Siltumsūkņu pielietošana pirmsskolas izglītības iestādēs" ir veltīts siltumsūkņu pielietošanas lietderības analīzei un siltumsūkņu salīdzinājumam ar citiem siltumenerģijas avotiem pirmsskolas izglītības iestādēs. Darba teorētiskajā daļā ir izpētītas higiēnas prasībās pirmsskolas izglītības iestādēs atbilstoši Latvijas republikā spēkā esošiem normatīviem, sniegts pārskats par esošiem enerģijas patēriņa datiem Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs un iespējamiem energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem. Apskatīti iespējami apkures sistēmu veidi un sildķermeņu veidi, analizēti kādi no tiem atbilst siltumsūkņu apkures sistēmām un sniegts teorētiskais pārskats par apkures sistēmu aprēķinu algoritmu. Darbā sniegta informācija par siltumsūkņu veidiem un darbības pamatprincipiem, salīdzināta siltumsūkņu pielietošanas efektivitāte pirmsskolas izglītības iestādes siltumapgādē ar citiem siltumenerģijas avotiem. Projekta daļā ir izstrādāts pirmsskolas izglītības iestādes siltumapgādes projekts, kur kā siltuma ģenerators izmantots zemes-ūdens tipa siltumsūknis. Par apkures sistēmu veidu izvēlēta ūdens apkures sistēma ar radiatoriem. Aprēķināti apkures sistēmu un siltumsūkņu projektēšanai nepieciešami tehniskie parametri dotai ēkai. Siltumapgādes projekts izstrādāts, ievērojot sekojošus Latvijā spēkā esošos būvniecības normatīvus: LBN 231-03 Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija LBN 208-00 Publiskās ēkas un būves LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika LBN 003-01 Būvklimatoloģija MK noteikumi Nr.596 Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas Bakalaura darba ar projekta daļu apjoms 68 lpp.; Rasējumi un pielikumi 6 lpp.; Darbā tika izmantoti 27 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi siltumsūknis, pirmsskolas izglītības iestāde, apkures sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā heat pumps, nursery school, heating system
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2012 11:32:55