Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Ilgtermiņa ieguldījumu ietekme uz uzņēmuma nodokļu maksājumiem”
Nosaukums angļu valodā “Impact of Long-Term Investments on the Enterprise Tax Payments”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU docente
Recenzents V.Andrējeva, RTU profesore
Anotācija Diplomdarba tēma ir „ Ilgtermiņa ieguldījumu ietekme uz uzņēmuma nodokļu maksājumiem”. Darba pētījuma objekts ir A/S „Olainfarm” ilgtermiņa ieguldījumi. Pētījuma priekšmets ir ilgtermiņa ieguldījumu un maksājamo nodokļu analīze. Diplomdarba mērķis ir izvērtēt ilgtermiņa ieguldījumu ietekmi uz uzņēmumā A/S ”Olainfarm” nodokļu maksājumiem. Diplomdarba uzdevumi: 1. Iepazīties ar ilgtermiņa ieguldījumu klasifikāciju. 2. Apkopot teorētisko materiālu par finanšu analīzi uzņēmumā. 3. Veikt uzņēmuma ilgtermiņa ieguldījumu analīzi. 4. Veikt nodokļu maksājumu analīzi. 5. Izstrādāt priekšlikumus UIN optimizācijai. Darbs sastāv no ievada, četrām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmajā daļā tiek dots ilgtermiņa līdzekļu raksturojums un klasifikācija. Otrajā daļā daļā apskatīti finanšu analīzes teorētiskie aspekti, kuri ietver finanšu analīzes būtību, finanšu pārskatu horizontālās un vertikālās analīzes metodes, finanšu koeficientu noteikšanas un analīzes būtību. Praktiskajā daļā autors veica uzņēmuma A/S „Olainfarm” gada pārskatu analīzi par 2007., 2008., 2009. un 2010. gadiem, novērtējot uzņēmuma finanšu stāvokļa izmaiņas analizējamo periodu laikā un mēģinot noteikt šo izmaiņu cēloņus. Diplomdarba apjoms ir 66 lapaspuse, tajā ietilpst 38 tabulas, 7 attēli un 15 formulas, kā arī pielikumi uz 15 lapaspusēm. Diplomdarba izstrādāšanai izmantoti 23 literatūras un informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Ilgtermiņa ieguldījumu ietekme uz uzņēmuma nodokļu maksājumiem
Atslēgas vārdi angļu valodā Impact of Long-Term Investments on the Enterprise Tax Payments
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2012 12:32:14