Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Nanobetons.Tā sastāvdaļas, īpašības un pielietošana būvniecībā"
Nosaukums angļu valodā "Nanoconcrete. Its components, properties and application in construction"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs A.Korjakins
Recenzents V.Mironovs
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Nanobetons. Tā sastāvdaļas, īpašības un pielietošana būvniecībā”. Darba mērķis ir izpētīt nanobetonа tehnoloģijas pamatidejas un pielietojamās metodes, nanobetona sastāvdaļas, īpašības un pielietošanu būvniecībā, kā arī novērtēt viena no nanomodifikatoriem (nātrija silikāta šķīduma) ietekmi uz saistvielas struktūru, stiprību un izturību. Darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmajā nodaļā ir apkopota informācija par nanobetonа tehnoloģijas pamatvirzieniem un pamatidejām, kā arī tika dots „nano” jēdziena skaidrojums. Otrajā nodaļā ir izklāstītas nanobetonа tehnoloģijā pielietojamās metodes, tādas, kā portlandcementa samalšana līdz nanoizmēra daļiņām, sols-gels metode, cementa akmens mikrostiegrošana un dinamiski dispersa pašstiegrošana. Kā arī ir aprakstīti daži no nanobetonā pielietojamiem materiāliem – nanomodifikatori, tādi, kā ūdens, fulleroīda struktūras materiāli, mikrokramzeme, kramsols, fotokatalizatori un citi, un nanodaļiņas saturošie materiāli, tādi, kā šungīts. Trešajā nodaļā ir sniegta informācija par vieglo nanostuktūrēto betonu, tā perspektīvām un pielietojuma efektivitāti. Ceturtajā nodaļā, pētnieciskajā daļā, ir aprakstīts darba ietvaros veiktais pētījums. Pētījumā laikā tika izgatavoti cementa pastas paraugi ar nātrija silikāta šķīduma piedevu dažādā koncentrācijā. Veicot attiecīgos mērījumus (uzreiz pēc izgatavošanas, 7 un 28 dienu vecumā) un aprēķinus tika novērtēta nonomodifikatora ietekme uz cementa pastas hidratācijas procesiem un reoloģiskajām īpašībām, stiprību un stiprības attīstības kinētiku, kā arī ilgmūžību. Kopsavilkumā tika sniegta pētījuma rezultātu analīze, kas parada, kā pielietojot nātrija silikāta šķīduma piedevu, paātrinas cementa hidratācijas process, samazinās cementa pastas saistīšanas laiks, kā arī izplūdes diametrs, kas, savukārt, palielinā stiepes spriegumus. Savukārt, dotajs nanomodifikators maz ietekmē sacietējušas cementa pastas blīvumu un spiedes stiprību, kā arī pavisam neietekmē cementa pastas atvērto kapilāro porainību. Pie tam, nātrija silikāta šķīduma piedeva kompleksā ar plastificējošo piedevu paaugstina cementa pastas slēgto porainību, līdz ar to arī salizturības kritēriju un ilgmūžību, bet bez plastificējošās piedevas tika novērots pretējais process. Darbs izstrādāts latviešu valodā. Darba apjoms – 81 lapa. Darbā ietilpst 20 attēli un 31 tabula, izmantoti 43 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Nanobetons. Tā sastāvdaļas, īpašības un pielietošana būvniecībā.
Atslēgas vārdi angļu valodā Nanoconcrete. Its Components, Properties and Application in Construction.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 20.06.2012 09:51:53