Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums „Darbaspēju veicināšanas ergonomisko risku novērtēšanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Ergonomics risk assessment project for promotion of work abilities”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.med., asoc.prof. Ž.Roja
Recenzents Mg.darb.aizs., lekt. J.Bartušauskis
Anotācija Diplomprojekta autors: Sabīne Šteina Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: LU asoc. prof., Dr.med., Ženija Roja Diplomprojekta temats: Darbspēju veicināšanas ergonomisko risku novērtēšanas projekts Diplomprojekta apjoms: 71.lpp, 9 tab., 19 att. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Bibliogrāfiskajā sarakstā tika izmantoti 30 informācijas avoti saistībā ar ergonomiku, ergonomiskiem riskiem darbā, psihoemocionāliem riskiem darbā, to saistība ar nodarbināto darbspējām. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Pierādīts, ka nodarbinātie Bankas filiālē Y pakļauti ergonomiskiem riskiem, t.sk. piespiedu darba pozām, redzes sasprindzinājumam, psihoemocionālai slodzei darbā konfliktsituāciju dēļ. Darbspēju analīze uzrāda, ka, lai arī darbinieki ir slimojuši pēdējos piecos gados, darbinieki pozitīvi noskaņoti un uzskata, ka būs spējīgi turpmāk strādāt. Projekta noslēguma daļā izstrādāts projekts ar praktiskām rekomendācijām darbspēju uzlabošanā un ergonomisko risku novēršanā Bankas filiālē Y. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Šteina S. Darbspēju veicināšanas ergonomisko risku novērtēšanas projekts: Diplomprojekts/ Zinātn.vadītāja Roja Ž. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 71. lpp. (tikai latviešu valodā)
Atslēgas vārdi Darbaspēju veicināšanas ergonomisko risku novērtēšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Ergonomics risk assessment project for promotion of work abilities
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2012 13:50:15