Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "A/S „Ķīmiskā rūpnīca Spodrība” produkcijas eksporta stratēģijas izstrāde Dānijas tirgū"
Nosaukums angļu valodā "Elaboration of Export Strategy for Production of A/S „Ķīmiskā rūpnīca Spodrība” in Danish Market"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. U.Cimdiņš
Recenzents MBA D.Lapiņš
Anotācija Vecāne K. A/S Ķīmiskā rūpnīca Spodrība produkcijas eksporta stratēģijas izstrāde Dānijas tirgū: Maģistra darbs/ K.Vecāne, U.Cimdiņš. Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2012. 96.lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 96.lpp., tajā iekļauti 35 attēli, 24 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 15 avoti latviešu un 24 angļu valodā. Darbam pievienoti 0 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt eksporta attīstības stratēģiju uzņēmumam Ķīmiskā rūpnīca Spodrība Dānijas tirgū. Pirmajā darba daļā autore iepazīstina ar vispārējām eksporta stratēģijām, to novērtējumu un to ietekmi eksporta stratēģiju īstenošanā. Otrajā darba daļā tiek analizēta uzņēmuma Ķīmiskās rūpnīcas Spodrība esošā situācija, pieredze eksporta tirgu apgūšanā, pieejamais produktu klāsts, pielietotās mārketinga metodes. Kā arī analizēts Dānijas tirgus sadzīves ķīmijas produkcijas jomā: pašreizējā situācija tirgū, konkurence, pieprasījums, brīvās nišas, sadarbības noteikumi, ieiešanas barjeras, produktu virzīšanas un noieta veicināšanas stratēģijas, iespējamie izplatīšanas kanāli un sadarbības partneri. Trešajā darba daļā autore izstrādā eksporta attīstības stratēģiju Dānijas tirgū uzņēmumam Ķīmiskās rūpnīcas Spodrība, izmantojot piedāvāto eksporta stratēģijas izstrādāšanas metodiku un izanalizējot tirgus un ekonomiskos aspektus, kā arī uzņēmuma iespējas. Secinājumi un priekšlikumi ir izstrādāti, pamatojoties uz autores veiktajiem pētījumiem un analīzi. Ķīmiskā rūpnīca Spodrība produkcija ir konkurētspējīga Dānijas tirgū un veidojot sadarbību ar mazumtirdzniecības ķēdēm, kā arī izmantojot produkcijas ražošanu privātā marķējuma līnijām, uzņēmums var ieiet Dānijas tirgū.
Atslēgas vārdi Eksports, Dānija, Spodrība, mājsaimniecības ķīmija, stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Export, Denmark, Spodrība, household detergents, strategy
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2012 22:13:18