Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Kondensētu dihidroindēno[1,2-b]piridīna analogu sintēze un reakcijas
Nosaukums angļu valodā Preparation and reactions of annelated dihydroindeno [1,2-b]pyridine analogues
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. chem. D.Muceniece
Recenzents Dr. chem. M.Utināns
Anotācija Maģistra darbā meklētas metodes tādu anelētu 5-okso-4,5-dihidro-1H-indēno[1,2 b]piridīnu analogu sintēzei, kas atšķirtos ar karbonilgrupu saturošā cikla izmēru, izmantojot atbilstošus indān-1,3-dionam analogus cikliskos -diketonus vai to 2 ilidēnatvasinājumus. Sintezēti jauni policikliski 1,4-dihidropiridīni - 8-aril-6-metil-9-okso-8,9-dihidro-5H-5-aza-tribenzo[a,c,e]cikloheptēn-7-karbonskābes esteri, 8-aril-10-metil-7-okso-8,11-dihidro-7H-nafto[1,8-gh]hinolīn-9-karbonskābes esteri, 10-aril-8-metil-11-okso-10,11-dihidro-7H-benzo[4,5]indēno[1,2-b]piridīni. 8-Aril-6-metil-9-okso-8,9-dihidro-5H-5-aza-tribenzo[a,c,e]cikloheptēn-7-karbon-skābes esteri iegūti, kondensējot 6-arilidēn-6,7-dihidro-5H-dibenzo[a,c]cikloheptēn-5,7-dionus ar 3-aminokrotonskābes esteriem. Noskaidrots, ka alkilējot 8-fenil-6-metil-9-okso-8,9-dihidro-5H-5-aza-tribenzo[a,c,e]cikloheptēn-7-karbonskābes etilesteri anjona formā, rodas N-alkilatvasinājums, izskaidrota molekulas ģeometrijas ietekme uz tā veidošanos. Atrasta vispārīga metode 2-arilidēn-1H-ciklopenta[a]naftalīn-1,3(2H)-dionu iegūšanai un tie izmantoti līdz šim nepazīstamu 10-aril-8-metil-11-okso-10,11-dihidro-7H-benzo[4,5]indēno[1,2-b]piridīnu sintēzei. Iegūti 10-(4-bromfenil)-8-metil-11-okso-10,11-dihidro-7H-benzo[4,5]indēno[1,2-b]piridīn-9-karbonskābes metilestera oksidēšanās un C alkilēšanas produkti. Vairākkomponentu reakcijā iegūts 8-(bromfenil)-10-metil-7-okso-8,11-dihidro-7H-nafto[1,8-gh]hinolīn-9-karbonskābes metilesteris, noskaidrots, ka 3,3-dihidroksi-benzilidēn-2,2-bis(1-fenalēnons) ir galvenais sintēzes blakusprodukts. Jauniegūto savienojumu struktūras pierādītas, izmantojot 1-D un 2-D KMR spektroskopijas metodes. Literatūras apskatā, izmantojot datu bāzi Reaxys, apkopota informācija par laika periodu no 1949. līdz 2011. gadam. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 44 lpp. Darbā izmantoti 29 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi 5-OKSO-4,5-DIHIDROINDĒNO[1,2-b]PIRIDĪNI, 9-OKSO-8,9-DIHIDRO-5H-5-AZA-TRIBENZO[a,c,e]CIKLOHEPTĒNS,
Atslēgas vārdi angļu valodā 5-OXODIHYDROINDENO[1,2-b]PYRIDINES, 9-OXO-8,9-DIHYDRO-5H-5-AZA-TRIBENZO[a,c,e]CYCLOHEPTENE
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2012 14:30:22