Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Piemērotākās Latvijas mežu sertifikācijas shēmas izvēle"
Nosaukums angļu valodā "Selection of the most Appropriate Forest Certification Scheme for Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dipl.ing.,asoc.profesors Jānis Miķelsons
Recenzents Mg.oec.,lektore Raimonda Liepiņa
Anotācija Romanova S. Piemērotākas Latvijas mežu sertifikācijas shēmas izvēle: Bakalaura darbs / S. Romanova, J. Miķelsons. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2012. 80 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, praktiskā un analītiskā daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms: 67 lpp., tajā iekļauti 28 attēli, 10 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 29 avoti latviešu, 14 angļu un 4 krievu valoda. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Bakalaura daba mērķis ir novērtēt divas Latvijā darbojošās mežu sertifikācijas shēmas, lai izstrādāt priekšlikumus mežu sertifikācijas shēmas struktūras pilnveidei Latvijā un ieteikumus topošiem koksnes produktu ražotājiem piemērotākās sertifikācijas shēmas izvēlei. Pirmajā darba daļā ir apskatītas pasaule pazīstamākās FSC (Forest Stewardship Council) un PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification Systems) meža sertifikācijas shēmas un tas nozīme un mērķi ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā. Otrajā darba daļā ir apkopoti dati par Latvijas mežiem un meža resursiem un salīdzinātas FSC un PEFC sertifikācijas shēmas. Trešajā darba daļā ir izstrādāta praktiski pielietojamā atbilstības novērtēšanas shēma un izstrādāti priekšlikumi PEFC sertifikācijas izvēlei.
Atslēgas vārdi Ilgtspējīga attīstība, mežu sertifikācija, PEFC, FSC
Atslēgas vārdi angļu valodā Sustainable development, forest certification, PEFC, FSC
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2012 07:31:15