Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums „Darba izpildījuma vērtēšanas pilnveidošanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Job performance assessment development project"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.psih., lekt. S.Gailīte
Recenzents Dr.oec., prof. J.Ķipsna
Anotācija Diplomprojekta autors: Inese Lāce Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg.psih. lektore Sarmīte Gailīte Diplomprojekta temats: „Darba izpildījuma vērtēšanas pilnveidošanas projekts” Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv trīs daļām – no analītiskās daļas, no teorētiskās daļas un no projektu aprēķinu daļas. Diplomprojekts sastāv no 81 lpp., 22 tab. un 34 att. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Diplomprojekta bibliogrāfiskais saraksts ietver 24 literatūras avotus, tajā skaitā vispārējā un speciālā literatūra, Latvijas Republikas likumi, publiski pieejamās datu bāzes, periodiskos izdevumi, SEB bankas intraneta resursi, interneta resursi. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Apzināta esošā situācija un ar aptaujas palīdzību noskaidrots darbinieku vērtējums par esošo darba vērtēšanas procesu. Pamatojoties uz aptaujas rezultātiem konstatētās galvenās problēmas darba izpildījuma vērtēšanā un izveidoti priekšlikumi vērtēšanas uzlabošanai. Veikts pilotpētījums bankas klientu viedokļa noskaidrošanai. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Lāce I. Darba izpildījuma vērtēšanas pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts / Zinātn. vadītāja Gailīte S. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2012. - 81 lpp.
Atslēgas vārdi Darba izpildījuma vērtēšanas pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Job performance assessment development project
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2012 16:51:40