Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu iekasēšanu ietekmējošie faktori budžeta ieņēmumu izpildē Latgales reģionā”
Nosaukums angļu valodā “Factors of Influencing Tax Collection for Budget Incomes Execution in Latgales Region”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs V.Gurkovska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Recenzents K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Anotācija Diplomdarbs profesionālā bakalaura grāda iegūšanai „Nodokļu iekasēšanu ietekmējošie faktori budžeta ieņēmumu izpildē Latgales reģionā” izstrādāts RTU IEVF SESMI Muitas un nodokļu katedrā. Darba autore ir Svetlana Petrova. Zinātniskā vadītāja: VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Trešās piedziņas daļas vadītāja, RTU Daugavpils filiāles praktiskā docente, Mg.oec., Vanda Gurkovska. Izvēlētā tēma ir aktuāla, jo budžeta ieņēmumu izpilde attiecas uz visām fiziskajām un juridiskajām personām gan valstī, gan reģionā, un ietekmē to labklājību. Tēma ir nozīmīga un atbilstoša pastāvošai ekonomiskai situācijai valstī, kad ir svarīgi nodrošināt efektīvāku nodokļu iekasēšanu. Iestājoties ekonomiskajai lejupslīdei, pēdējo gadu laikā, ietekmējošie faktori, kas būtiski apdraud budžeta ieņēmumu izpildi un ekonomiku kopumā, ir palielinājušies. Diplomdarbā tiek pētīta problēma, kas ir saistīta ar nodokļu iekasēšanu ietekmējošiem faktoriem, tās cēloņiem un sekām. Darba pētījuma objekts ir budžeta ieņēmumu izpilde Latgales reģionā, bet pētījuma priekšmets ir nodokļu iekasēšanu ietekmējošie faktori. Darba mērķis ir izpētīt un izanalizēt nodokļu iekasēšanu ietekmējošos faktorus budžeta ieņēmumu izpildē Latgales reģionā. Minētā mērķa sasniegšanai ir nepieciešams apskatīt nodokļu sistēmas attīstību un darbības principus, izpētīt valsts budžeta ieņēmumu struktūru, kā arī raksturot un izanalizēt nodokļu iekasēšanu ietekmējošos faktorus. Pirmajā nodaļā veikts nodokļu sistēmas attīstības un darbības principu vispārīgs raksturojums. Otrajā nodaļā apskatīta valsts budžeta struktūra. Trešajā nodaļā veikta nodokļu iekasēšanu ietekmējošo faktoru analīze. Diplomdarbā izmantotās pētīšanas metodes ir ekonomiskā un statistiskā analīze – salīdzināšana, grupēšana, kā arī apkopošanas un detalizēšanas paņēmieni, praktiskā materiāla novērtēšana. Pētījumu gaitā tiek piedāvāti priekšlikumi budžeta ieņēmumu palielināšanai, nodokļu iekasēšanu ietekmējošo faktoru samazināšanai, ēnu ekonomikas apkarošanai, bezdarba līmeņa samazināšanai, kā arī sabalansēto un integrēto infrastruktūras tīklu attīstītībai, kas sekmētu uzņēmējdarbības izaugsmi. Diplomdarba praktiskā vērtība ir tā, ka minētos priekšlikumus var ņemt vērā Latvijas pašvaldības iekasēšanas organizācijas sistēmas uzlabošanai. Diplomdarba pētījumu varētu izmantot kā palīglīdzekli mācību procesā studentiem. Diplomdarbs ir prezentēts RTU DF starptautiskajā studentu zinātniski praktiskajā konferencē „Jaunatnes loma un iespējas inženierzinātnes attīstībā” 2012.gada 26.aprīlī (1.pielikums). Diplomdarbs ir sadalīts 3 nodaļās un tā apjoms ir 64 lappuses. Darbā ir ievietoti 8 attēli, 19 tabulas, 5 pielikumi, izmantoti 25 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi Nodokļu iekasēšana, ietekmējošie faktori, budžeta ieņēmumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Tax collection, factors of influencing, budget incomes
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2012 00:32:34