Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Komercbanku ietekme uz Latvijas ekonomisko attīstību”
Nosaukums angļu valodā „Impact of commercial banks on the economic growth of Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Doc. I.Judrupa
Recenzents Profesors, dr.oec. V.Nešpors
Anotācija Bakalaura darbs tika izstrādāts par tēmu Komercbanku ietekme uz Latvijas ekonomisko attīstību. Bankas spēlē lielu lomu mūsdienu tautsaimniecībā, un valsts attīstība lielā mērā ir atkarīga no tām. Pēdējā krīze ir arī pierādījusi to, ka valstis, kurās ir tuvredzīgi attīstīts banku sektors, globālos satricinājumus pārdzīvo daudz sliktāk. Latvija ir viena no šīm valstīm, kur banku sektors nav veidojies uz ilgtspējīgas attīstības pamata. Bakalaura darba pētījuma objekts ir Latvijas komercbanku sektors. Pētījuma priekšmets ir komercbanku sektora rādītāji, kā arī Latvijas ekonomikas rādītāji, kurus ietekmē banku saimnieciskā darbība. Šī darba mērķis ir izpētīt kā komercbankas ir ietekmējušas Latvijas ekonomisko attīstību, un kādu ietekmi uz valsti atstāja Parex un Latvijas Krājbankas krahs, kā arī noskaidrot, kādas ir bijušas galvenās kļūdas, attīstot banku sektoru un kreditēšanu, un sniegt risinājumus esošajai problēmai. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti vairāki uzdevumi, ar kuru palīdzību varēja noteikt banku nozīmi un lomu valsts ekonomikā, sektora attīstību Latvijā, banku struktūru un tirgus sadalījumu, kreditēšana politiku. Pētījuma gaitā tika atklāti vairāki robi gan banku sektora struktūrā, gan darbība, kuri kalpoja, kā pamats neveiksmīgajai krīzes pārvarēšanai. Bija iespējams izsecināt, ka bankas Latvijā nav motivētas attīstīt tautsaimniecību, kā arī to, ka citas pasaules valstis savu finanšu sektoru attīstīja daudz veiksmīgāk. Rezultātā tika ierosināti vairāki priekšlikumi, kuri varētu uzlabot banku sektora veselību un stimulēt stabilu Latvijas ekonomikas izaugsmi. Bakalaura darbs veidots uz 67 lapaspusēm. Darbā iekļautas 2 tabulas un 30 attēli, kas vizuāli un uzskatāmi papildina analizētās problēmas. Tika izpētīti 82 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Latvija banka krīze komercbanka ekonomika Parex Krājbanka
Atslēgas vārdi angļu valodā Latvia bank crisis commercial bank economics Perex Krajbanka
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2012 18:16:39