Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Nekustamā īpašuma vērtēšanā izmantoto metožu pielietošanas īpatnības dažādās tirgus attīstības cikla fāzēs
Nosaukums angļu valodā Application features of methods used to evaluate real estate at different stages of market development process
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs "Rīgas Audits", Mg.oec. Jānis Mežiels
Recenzents Lekt,., Dipl.ing. Mg.oec. S.Barvika
Anotācija Maģistra darbs: Nekustamā īpašuma vērtēšanā izmantoto metožu pielietošanas īpatnības dažādās tirgus attīstības cikla fāzēs, sastāv no ievada, analītiskās daļas, teorētiskās daļas un praktiskās daļas, kā arī secinājumiem un priekšlikumiem. Analītiskajā daļā tiek aprakstīta nekustamā īpašuma tirgus vēsturiskā attīstība, analizēti Latvijas tautsaimniecības attīstību raksturojošie rādītāji un tendences, ekonomisko procesu saistība ar nekustamā īpašuma tirgus attīstību. Teorētiskajā daļā tiek sniegts nekustamā īpašuma tirgus jēdziena skaidrojums un tā ekonomiskais saturs. Nekustamā īpašuma tirgu ietekmējošo faktoru klasifikācija. Pētīts un analizēts nekustamā īpašuma tirgus attīstības cikliskais raksturs. Noteiktas raksturīgākās attīstības gaitas tirgus izaugsmes, lejupslīdes un krīzes fāzēs, izteikti iespējamie risinājumi negatīvo seku novēršanai nekustamo īpašumu tirgū. Pētītas galveno vērtēšanas metožu - salīdzināšanas metodes, ienākumu metodes, izmaksu metodes - izmantošanas būtība un pielietošanas iespējas. Praktiskajā daļā tiek aplūkotas un analizētas nekustamā īpašuma tirgus vērtības aprēķinu metodes pielietošanas iespējas, dažādos tirgus attīstības ciklos. Pētīts, kādi ārējie faktori jāņem vērā, pielietojot katru no vērtēšanas metodēm, un kā to rezultāts ietekmē galīgo tirgus vērtības aprēķinu. Izveidota pārskata tabula par īpašuma tirgus vērtības aprēķinu metožu pielietošanu katrā no tirgus attīstības cikliem. Praktiskajā daļā ir aplūkots ilglaicīgās hipotēkārās vērtības praktiskais pielietojums, nosakot nekustamā īpašuma tirgus vērtību. Nobeigumā, balstoties uz vērtēšanas metožu pielietojuma pētījumu un praktisko pielietojumu dažādās tirgus attīstības cikla fāzēs, ir izdarīti secinājumi un doti priekšlikumi, kas sniegs palīdzību vērtētājiem un veicinās nekustamā īpašuma tirgus ilgspējīgu attīstību. Darbā tiek izmantotas specializētās ekonomikas un nekustamā īpašuma vērtēšanas grāmatas, atdzītu autoru darbi, macību grāmatas, normatīvie akti. Kā arī analizēti Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie dati, Finanšu ministrijas un nekustamo īpašumu jomā strādājošo uzņēmumu informācija, kuros publicēti dati par tautsaimniecības, ekonomikas un nekustamā īpašuma tirgus attīstību. Darba apjoms uz 113. lappusēm, tajā ievietotas 26. tabulas un 15 attēli .
Atslēgas vārdi Nekustamais īpašums, vērtēšanas metodes un tirgus attistības cikli.
Atslēgas vārdi angļu valodā Real estate, application features of methods, different stages of market development.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2012 22:06:51