Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Kolektīvo iepirkšanās portālu attīstība Baltijas valstīs”
Nosaukums angļu valodā “Development of Collective Purchasing Portals in the Baltic Countries”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Lekt. N.Rudzītis
Recenzents Lekt. J.Priede
Anotācija Diplomdarba autore ir izvēlējusies analizēt Cherry Media grupas darbību, kas piedāvā kolektīvo iepirkšanās pakalpojumus Baltijas valstīs. Darba tēmas nosaukums ir Kolektīvo iepirkšanās portālu attīstības iespējas Baltijas valstīs. Diplomdarba mērķis ir izpētīt Cherry Media grupas portālu attīstību Baltijas valstīs, izvērtēt kolektīvo iepirkšanās portālu ietekmi uz valsts un mājsaimniecību labklājību, ka arī veikt prognozes un izvirzīt ieteikumus kolektīvās iepirkšanās attīstībai. Atbilstoši izvirzītiem mērķiem un uzdevumiem diplomdarbā tiek aprakstīta un analizēta kolektīvās iepirkšanās portālu tirgus un nozares attīstība Baltijas valstīs, tika analizēti uzņēmuma konkurenti un darbība. Darba rezultātā ir izstrādāti priekšlikumi Cherry Media grupas attīstībai Baltijas valstu tirgū. Diplomdarbam ir trīs daļas. Pirmajā daļā pētīts kolektīvu iepirkšanās portālu tirgus, tā pašreizējais stāvoklis, tendences, rādītāji un statistikas dati, kā arī tirgus stiprās un vājās puses, to problēmas un iespējas. Otrajā daļā apskatīti konkrētā Cherry Media grupas (kolektīvās iepirkšanās portāli Cherry.ee, Seller.ee un Cherrygift.ee Igaunijā, Cherry.lv un CityLife.lv Latvijā, Beta.lt, Citylife.lt un Grupinis.lt Lietuvā) darbības radītāji. Izanalizēta grupas darbība, kā arī apkopoti finansiālie dati. Trešajā daļā analizētas iepirkšanās portālu attīstības iespējas, kā arī šo portālu ietekme uz valsts labklājību un ekonomisko stāvokli. Darba izstrādē izmantoti šādi pētījuma avoti: mācību līdzekļi, žurnāli, Latvijas statistikas dati, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli un elektroniskie (interneta) resursi. Darbs sastāv no ievada, trīs daļām un nobeiguma. Diplomdarbā ir iekļauti: 17 attēli un 6 tabulas. Diplomdarba apjoms: 67 lpp. Bibliogrāfija: 35 avoti
Atslēgas vārdi kolektīvā iepirkšanās
Atslēgas vārdi angļu valodā daily deals, group shopping
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2012 21:41:28