Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Parādu atgūšanas optimizācija nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un pārvaldīšanas procesā
Nosaukums angļu valodā Debt recovery optimization of real estate management process
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.juir. D.Ose
Recenzents LNPĢ valdes priekšsēdētāja vietniece B.Pļaviņa
Anotācija Anotācija Diplomprojekta tēma ir Parādu atgūšanas optimizācija nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un pārvaldīšanas procesā . Diplomprojekta mērķis ir apsaimniekošanas parādu situācijas izpēte, problēmu konstatēšana un priekšlikumu izstrāde saistošiem normatīvajiem aktiem apsaimniekošanas un pārvaldīšanas nozarē efektīvākai parādu atgūšanai, nodrošinot kvalitatīvāku pārvaldīšanas un komunālo pakalpojumu sniegšanu nozarē. Diplomprojektā pirmā daļa ir analītiskā daļa, tajā ir apskatīta apsaimniekošanas normatīvā bāze un galvenie skaidrojošie jēdzieni, raksturots vispārējais apsaimniekotāju stāvoklis saistībā ar parādu uzkrāšanās problēmu, parādu apjoma izvērtēšana, parādu piedziņas dinamikas izpēte, kā arī veikta atsevišķa nekustamā īpašuma uzņēmuma parādu struktūras analīze. Otrajā daļā, kas ir projekta aprēķina daļa, ir aprakstīts apsaimniekotāju parādu piedziņas normatīvais regulējums, veikta efektīvākā parādu piedziņas veida noteikšana, piedāvāta ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu optimizācija , izvērtēti piedziņas veidi atkarībā no parādnieku grupu raksturojuma. Trešajā daļā tehnoloģiskajā daļā ir aprakstīti un sistemātiski parādīti parādu atgūšanas procesi ārpustiesas ceļā un tiesas ceļā. Ceturtā daļa ir darba un dabas aizsardzības daļa, kurā aprakstīti darba aizsardzības vispārējie principi, riska analīze biroja darbiniekiem apsaimniekošanas nozarē un ieteikumi darba vides risku samazināšanā. Nobeigumā ir izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi, kā arī ir ierakstīts izmantotās literatūras un avotu saraksts. Diplomprojektā ir arī grafiskā daļa, kurā ir grafiki no iepriekšminētajām darba daļām. Diplomprojekts satur.80 lpp., 17attēliem un 10 tabulām
Atslēgas vārdi parādu piedziņa tiesas ceļā, parādu atgūšana ārpustiesas ceļā
Atslēgas vārdi angļu valodā Debt collection in court system, debt recovery of extrajudicial
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2012 00:13:42