Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas analīze tirdzniecībā ekonomiskās krīzes apstākļos”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Value Added Tax Application on Trade in Conditions of Economic Crisis”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Mogorite, RTU lektore
Recenzents V.Gurkovska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Latvijas ekonomika, tajā skaitā tirdzniecība, ir pārdzīvojusi jūtamu triecienu krīzes iestāšanas laikā, tāpēc PVN izmantošana tirdzniecībā krīzes laikā ir aktuāla tēma, jo izpētot aspektus, saistītus ar krīzes ietekmi uz Latvijas ārējo tirdzniecību un ar to saistītu PVN iekasēšanas Latvijas valsts budžetā samazināšanu, var izstrādāt priekšlikumus Latvijas ekonomiskā stāvokļa stabilizēšanai un uzlabošanai. Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt ar krīzes iestāšanas izraisītas izmaiņas pievienotās vērtības nodokļa piemērošanā tirdzniecības jomā. Bakalaura darba pētījuma objekts ir pievienotās vērtības nodoklis, pētījuma priekšmets ir krīzes iestāšanas apstākļu ietekme uz Latvijas ārējo tirdzniecību, un atbilstoši uz PVN iekasēšanu valsts budžetā. Bakalaura darbs sastāv no trijām daļām pirmā daļa ir teorētiskā, tajā tiek apskatīti jautājumi, saistīti ar PVN būtību, galveno aspektu raksturojumu. Otrajā darba daļā tiek apskatītas un izanalizētas Latvijas un ES valstu PVN sistēmu izmaiņas, sākot ar krīzes iestāšanos, ka arī PVN loma Latvijas budžetā no krīzes situācijas viedokļa. Trešajā bakalaura darba daļā tika apskatīta Latvijas mijiedarbība ar tās galvenajiem tirdzniecības. Darba analizētajos jautājumos galvenokārt tika apskatīts periods no 2005.gada līdz 2010.gadam lai būtu uzskatāmāka situācija līdz krīzei un krīzes laikā. Bakalaura darbā izmantotās sekojošās analīzes metodes ekonomiskā, statistiskā, grafiskā, salīdzinājuma metode, kā arī apkopošanas un grupēšanas paņēmieni, plašākam temata izklāstam tika izmantoti vizuālie materiāli (attēli un tabulas). Darbam ir praktiskais pielietojums tajā dominē analītiskie pētījumi, izpētīti statistiskie dati, ka arī ir piedāvāti priekšlikumi Latvijas ekonomiskā stāvokļa stabilizēšanai. Bakalaura darba apjoms ir 68 lappuses, tajā ietilpst 42 attēli un 8 tabulas, 2 formulas un 2 pielikumi, tika izmantoti 24 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi pievienotās vertības nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā Value Added Tax
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2012 15:07:02