Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Robežas šķērsotāju informētības analīze muitas jautājumos”
Nosaukums angļu valodā “Border Crossing Information for Analysis in Customs Matters”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Dreimane, VID MP Juridiskās daļas Konsultāciju nodaļas vad
Recenzents R.Račinska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Kopš Latvija pievienojās ES ir atceltas ārējās robežas starp Latviju un ES dalībvalstīm, bet robežas ar valstīm, kas nav ES dalībvalstis saglabā ārējās robežas statusu. Lai gan starp ES dalībvalstīm notiek brīva preču kustība, tomēr ir atsevišķas preču grupas, kurām ES dalībvalstis paredzējušas pārvietošanas un ievedamo apjomu ierobežojumus. Būtiskākie preču pārvietošanas un ievešanas ierobežojumi attiecas uz to ievešanu no valstīm, kas nav ES dalībvalstis. Regulāri tiek konstatēti muitas noteikumu un normu pārkāpumi uz ES ārējās robežas. Šī situācija arī noteica diplomdarba tēmas izvēli. Diplomdarba mērķis ir veikt robežas šķērsotāju informētības izpēti Latvijā par muitas jautājumiem, lai varētu izstrādāt priekšlikumus kā uzlabot robežas šķērsotāju informētības līmeni par šiem jautājumiem. Lai varētu sasniegt diplomdarba mērķi ir izvirzīti šādi darba uzdevumi: 1. Tiesību aktos un dažādu institūciju mājaslapās noskaidrot normas preču pārvietošanai personiskajā bagāža ES ietvaros un ārpus ES; 2. Veikt tiesību aktu, kas nosaka normas preču pārvietošanai personiskajā bagāža, analīzi; 3. Izpētīt un apkopot statistisko informāciju par preču pārvietošanas normu neievērošanu; 4. Analizēt apkopoto informāciju, lai varētu izdarīt secinājumus; 5. Izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus par robežas šķērsotāju informētības līmeņa paaugstināšanu. Pirmajā sadaļā tiek apskatītas normas preču pārvietošanai personiskajā bagāžā. Otrajā sadaļā tiek analizēti tiesību akti, kas nosaka normas preču pārvietošanai. Trešajā sadaļā tiek pētīta un analizēta robežu šķērsotāju informētība muitas jautājumos. Diplomdarba pētījuma objekts ir muitas normas un noteikumi, kuri jāievēro šķērsojot LR robežu un pētījuma priekšmets ir konstatētie robežas šķērsotāju pārkāpumi par šiem jautājumiem. Diplomdarba praktiskā nozīme: veikta normu izpēte preču pārvietošanai personiskajā bagāžā ES ietvaros un ārpus ES, izpētīta un analizēta informācija par normu neievērošanu, lai izstrādātu priekšlikumus robežas šķērsotāju informētības līmeņa paaugstināšanai. Diplomdarbs sastāv no ievada, trīs sadaļām, secinājumiem un priekšlikumiem un bibliogrāfiskā saraksta. Kopā ir 60 lappuses, tai skaitā, 12 attēli un 1 tabula.
Atslēgas vārdi Muita, robeža, preču kustība, bagāža
Atslēgas vārdi angļu valodā Customs, border, movement of goods, luggage,
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2012 17:16:12