Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Pasažieru un kravu pārvadājumu uzlabošana starp Baltijas jūras reģiona valstīm”
Nosaukums angļu valodā “Passenger and Freight Transport Improvement among Baltic Sea Region Countries”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Prof. N.Sprancmanis
Recenzents
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autors: RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Inženierekonomikas un vadības fakultāte Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras students Armands Kākers. Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Dr.habil.oec., prof. N. Sprancmanis Diplomprojekta tēma: „Pasažieru un kravu pārvadājumu uzlabošana starp Baltijas jūras reģiona valstīm” Diplomprojekta mērķis: izvērtēt iespējas un izstrādāt priekšlikumus pasažieru un kravas prāmju līniju operatoru darbības sekmēšanai starp Baltijas jūras reģiona valstīm. Diplomprojekta darbā tika izmantotas sekojošas pētījumu metodes: • teorētiskās literatūras analīze; • statistiskās analīzes metode: datu iegūšana un apstrāde; • novērošana; • aptauja. Pētījuma periods: 2008.- 2012.gads. Par pētījuma avotiem ir izmantota uzņēmējdarbības, loģistikas un mārketinga speciālā literatūra, LR likumdošanas normatīvie akti, informācija no interneta resursiem, un SIA „Scandlines” nepublicētie materiāli un informācija. Diplomprojekta apjoms ir 66 lpp. (bez pielikumiem). Pētījuma raksturošanai darbā iekļauti 10 attēli un 17 tabulas, darbam pievienots 1 pielikums. Pētījuma veikšanai izmantoti 29 avoti. Iegūto pētījumu var izmantot gan pētāmā uzņēmuma, gan līdzīga rakstura uzņēmumu darbības izpētei un pilnveidošanai.
Atslēgas vārdi „Pasažieru un kravu pārvadājumu uzlabošana starp Baltijas jūras reģiona valstīm”
Atslēgas vārdi angļu valodā “Passenger and Freight Transport Improvement among Baltic Sea Region Countries”
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2012 23:34:35