Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Induktīvās apmācības metožu izmantošana datu klasifikācijā
Nosaukums angļu valodā Using Inductive Learning Methods in Data Classification
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Mg. sc. ing. Madara Gasparoviča
Recenzents Dr. sc. ing. Jurijs Korņijenko
Anotācija Bakalaura darba ietvaros tika izstrādāts programmnodrošinājums klasiskajam BEXA un izplūdušajam FuzzyBEXA klasifikācijas algoritmam, kā arī trīsstūrveida piederības funkcijas konstruēšanai izplūdušiem datiem. Izmantojot izstrādātos BEXA un FuzzyBexa programmnodrošinājumus, tika veikta to testēšana ar reālām datu kopām, lai salīdzinātu algoritmu klasifikācijas precizitāti un sniegtu rekomendācijas BEXA un FuzzyBexa algoritmu praktiskam pielietojumam. Bakalaura darba mērķis - izveidot programmnodrošinājumu, analizēt algoritmu darbību un sniegt rekomendācijas to praktiskam pielietojumam. Šī mērķa sasniegšanai, tika izpētīti augstāk minēto klasifikācijas algoritmu darbības principi, aprēķināti paraugpiemēri, izstrādāts programmnodrošinājums un veikti praktiski eksperimenti. Algoritmu darbības pārbaudei un klasifikācijas efektivitātes salīdzināšanai, tika izmantotas uz bioloģiskiem datiem balstītas datu kopas, kuras bieži aprakstītas literatūrā. Iegūtie rezultāti parāda, ka induktīvais klasifikācijas algoritms BEXA uzrāda salīdzinoši augstas precizitātes rezultātus kategorisku datu klasifikācijā, tomēr, skaitlisku datu gadījumā, klasifikācijas precizitāte samazinās. Balstoties uz faktu, ka izplūdušu datu gadījumā nav jāapstrādā skaitliski atribūti, tiek izvirzīta hipotēze: algoritma BEXA izplūdusī versija FuzzyBEXA varētu uzrādīt augstākas precizitātes klasifikācijas rezultātus. Turpmākajā darba izstrādē iegūtie rezultāti apstiprina izvirzīto hipotēzi. Pēc eksperimentu rezultātiem veikta izplūdušo klasifikācijas algoritmu rezultātu salīdzinošā analīze un sniegtas rekomendācijas algoritmu izmantošanas iespējām. Kopumā var secināt, ka algoritmam FuzzyBEXA ir augsts pielietojuma potenciāls, optimālu parametru izmantošanas gadījumā.
Atslēgas vārdi BEXA,FuzzyBEXA,algoritms,klasifikācija,izplūduši dati,trīsstūrveida piederības funkcija
Atslēgas vārdi angļu valodā BEXA,FuzzyBEXA,algorithm,classification,fuzzy,triangular membership function
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2012 16:20:56