Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Akcīzes preču nelegālā tirgus tendences un to ietekme uz muitas kontroles pasākumiem”
Nosaukums angļu valodā “Excise Products Illegal Market Trends and it Impact on Measures of Customs Control”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Recenzents A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
Anotācija Diplomdarba tēma ir Akcīzes preču nelegālā tirgus tendences un to ietekme uz muitas kontroles pasākumiem. Darba mērķis izanalizēt un izpētīt nelegālo akcīzes preču tirgu Latvijā un to, kā šis nelegālais tirgus ietekmē muitas kontroles pasākumus. Tāpat diplomdarbā noteiktas problēmas, kas saistītas ar nelegālā tirgus uzplaukumu un izvirzīti priekšlikumi šīs tendences apkarošanai. Šī mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. iepazīties ar likuma normām likumā Par akcīzes nodokli; 2. raksturot un uzskaitīt akcīzes preces Latvijas teritorijā; 3. izpētīt, kā tiek aprēķināts akcīzes nodoklis katrai no akcīzes precēm; 4. izvērtēt nelegālā akcijas preču tirgus apjomus Latvijā; 5. analizēt akcīzes nodokļa ieņēmumus valsts budžetā no akcīzes precēm; 6. iepazīties ar muitas kontroles pasākumiem; 7. izpētīt, kā nelegālais akcīzes preču tirgus ietekmē muitas kontroles pasākumus; 8. rast jaunus iespējamos risinājumus, kā samazināt nelegālo akcīzes preču tirgu; Darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā aplūkots akcīzes nodoklis un kurām precēm to piemēro. Tāpat izpētīti akcīzes nodokļa objekti, akcīzes preču aprites kontrole un uzraudzība, izpētīts kādi dienesti atbildīgi par preču apriti un kādi ir šo dienestu uzdevumi. Otrajā nodaļā veikta akcīzes nodokļa ieņēmumu un akcīzes likmju analīze, analizējot kopējos akcīzes nodokļa ieņēmumus, tad alkohola, cigarešu un naftas produktu akcīzes ieņēmumus un likmju svārstības atsevišķi. Trešajā nodaļā apskatīts un analizēts akcīzes preču nelegālais tirgus un apskatīts uzsākto kriminālprocesu īpatsvars apskatīta akcīzes preču nelegālā tirgus struktūra, analizēti dati par izņemtajām trīs lielākajām nelegālajām akcīzes precēm cigaretēm, stipro alkoholu un degvielu. Tāpat apskatīta akcīzes preču nelegālā tirgus tendences, to ietekme uz muitas kontroles pasākumiem un meklēti problēmas risinājumi sakarā ar tendenci akcīzes preču nelegālajam tirgum palielināties. Pētījumā izmantotas tādas metodes kā literatūras analīzes, datu salīdzināšanas un analīzes un grafiskā metode. Diplomdarba praktisko nozīmi autors pamato ar šī darba izmantošanu izglītojošās konferencēs par akcīzes preču nelegālo tirgu un muitas kontroles pasākumiem tā apkarošanā. Diplomdarba apjoms ir 71 lappuse un tajā ir iekļautas 13 tabulas, 23 attēli, 1 pielikums un 94 atsauces uz informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi nelegālā tirgus tendences
Atslēgas vārdi angļu valodā tendences of illegal market
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 12:39:59